VOSA

 

Join our growing community against hunger and poverty worldwide

 

VOSA

SAMFUNDSANSVARS MÆRKNINGSORDNING

WEHDA©

MÆRKNING

 

 

 

 

WEHDA© BLIVER LANCERET MEDIO 2014

 

BLIV GODKENDT TIL AT BÆRER MÆRKNINGSORDNINGEN

 

DIT ANSVAR + DIN BLÅSTEMPLING =

INGEN AFFEKTIONSVÆRDI

 

 

WEHDA© BETYDNINGEN

 

VAND - ENERGI - SUNDHED - SYGDOM - LUFT

DIN MULIGHED FOR AT DÆKKE BASALE BEHOV FOR ALLE MENNESKER PÅ JORDEN

SOM INGEN MULIGHEDER HAR FOR AT GØRE EN INDSATS SELV

 

WEHDA© BETYDER REN & FRI ADGANG I HELE VERDEN FOR ALLE TIL BASALE BEHOV - SOM MAD & RENT VAND

SAMT AT DU SOM VIRKSOMHED TAGER ANSVAR FOR MILJØ, MEDMENNESKER OG PRODUKTION.

 

WEHDA© ER NYSTARTET OG SKAL DERFOR LIGE IGANG, HVILKET VIL SIGE,

AT JO FLERE VIRKSOMHEDER OG ARTISTER SOM STØTTER OP OMKRING ORDNINGEN

SAMT JO FLERE DER TAGER SIT ANSVAR OG OVERHOLDER RETNINGSLINJER

FOR NORMAL OG FORNUFTIG ADFÆRD SOM BÆRENDE AF ORDNINGEN,

VIL TROVÆRDIGHEDEN OG TILLIDEN STIGE SOM FØLGE HERAF,

TIL FORDEL FOR JORDEN, MEDMENNESKER OG SIN EGEN VIRKSOMHEDS IMAGE.

 

 

OM WEHDA© MÆRKNINGSORDNING

 

WEHDA© MÆRKET ER KONSTRUERET FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD

KIG EFTER WEHDA© MÆRKET NÅR DU HANDLER

 

SOM FORBRUGER & VIRKSOMHED KAN DU IKKE GARANTERES MOD DÅRLIG ADFÆRD OG MISBRUG

 

VOSA FORVENTER TILGENGÆLD AT MODPARTEN SOM ER BÆRER AF MÆRKET

OVERHOLDER LOVEN PÅ SIT BRANCHEOMRÅDE &

TAGER ANSVAR FOR BØRN, MENNESKERETTIGHEDER, DYR & MILJØ.

 

NÅR EN VIRKSOMHED BLIVER GREBET I EN ADFÆRD SOM DER IKKE ER I OVERENSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE,

VIL VOSA FRATAGE VIRKSOMHEDEN SIN MULIGHED FOR AT MARKEDSFØRE SIG MED WEHDA©.

 

NÅR DU STØTTER EN VIRKSOMHED ELLER ARTIST MED DINE KØB,

SOM ER WEHDA GODKENDT - SÅ ER FREMTIDEN BEDRE FOR ALLE.

 

WEHDA© ER SANDHEDEN AF FOLKET, TIL FOLKET, FRA FOLKET.

 

VOSA KAN IKKE GARANTERE VIRKSOMHEDER OVERHOLDER GÆLDENDE RETNINGSLINJER,

VI KAN DOG LOVE AT MENNESKER SOM MISBRUGER VORES MÆRKNING FØR ELLER SIDEN VIL BLIVE DRAGET TIL ANSVAR.

 

 

HER INDBETALES WEHDA© LICENS

 

 

 

FOR AT BENYTTE WEHDA© MÆRKET

SKAL DU ANSØGE OM TILLADELSE TIL LICENS

 

SE NEDENFOR HVORDAN DU GØR

 

 

PROCES & HVORDAN ANSØGER DU OM EN WEHDA© LICENS ?

 

FOR AT ANSØGE OM AT BENYTTE WEHDA© MÆRKET SKAL DU INDSENDE EN MAIL TIL licens@vosa.dk ELLER KONTAKTE HELPDESK.

 

 

WEHDA© MÆRKNINGSORDNING LICENSTEST

ER UDVIKLET AF VOSA SELV OG EN DEL AF DIT BEVIS BESTÅR AF:

 

 • At du som virksomhed har besvaret nogle generelle spørgsmål om dit samfundsansvar.
 • Nogle af hovedspørgsmålene er inspireret af HRCA QUICKCHECK,
 • som er et gratis værktøj der er udviklet af Institut for menneskerettigheder.

 

Se mere på www.menneskeret.dk

 

HVIS DU ER I TVIVL - SÅ SE MERE NEDENFOR

 

 

ALT DET MED SMÅT

 

 

HVAD KAN DU BENYTTE EN WEHDA© MÆRKNING TIL ?

 • WEHDA© mærket giver din organisation et kvalitets nutids vidensbaseret bevis.
 • WEHDA© mærket kan bruges i email signatur samt på hjemmeside.
 • WEHDA© mærket styrker virksomhedens troværdighed.
 • WEHDA© mærket skaber tillid i forbrugernes øjne jo flere som andvender mærkningen.
 • Virksomheden har en uafhængig instans til at vurdere sit ansvar.
 • Bæreren af WEHDA© godkendelse viser derved at der gøres en indsats for børn, miljø & samfund.

 

 

 

WEHDA© GODKENDTE KAN DRAGE NYTTE AF

 

 • Øget troværdighed og omdømme i længden som opmærksomheden stiger med hensyn til image.
 • Øget adgang for offentligheden som deres behov for pålidelig information vokser.
 • Fast klarhed omkring produktion, miljø, sundhed og lovgivning på tværs af organisationen.
 • Omkostningsbesparelser - som der fører til mere effektive måder at arbejde på.
 • Reduceret risiko for tvister på grund af en klart defineret information revisionsspor og procedure.
 • En ramme for løbende forbedring af menneske- og børnerettigheder samt miljø og produktion.
 • Øget konkurrencefordele.

 

 

 

HVAD KOSTER EN WEHDA© LICENS ?

 

LICENSBELØB PR. ERHVERVSDRIVENDE, ORGANISATION ELLER ARTIST:

 

2014 1250,00 DKR + moms per år.

 

LICENS BELØB INDEHOLDER:

 

 • WEHDA© LICENS
 • OPTAGELSE I CSR BIBLIOTEKET
 • BRUG AF MÆRKNING
 • ADMINISTRATION
 • VEJLEDNING I PROCESSER & PRAKSIS FOR MERINDTJENING
 • ADGANG TIL VIDEN OG INFORMATION VEDRØRENDE SAMFUNDSMÆSSIGTANSVAR
 • DER UDSTEDES ET UNIKT DIPLOM TIL VIRKSOMHEDEN

 

 

 

BETINGELSER OG ANSØGNING OM LICENS

 

BETINGELSER:

 

 • VOSA licensudvalg forbeholder sig retten til at tilbagebetale licensbeløb, hvis en WEHDA© licens ikke godkendes af licensudvalget.
 • Der gives altid en begrundelse ved licens godkendelse eller afslag på din ansøgning.
 • Genansøgning med forbehold kan finde sted hvis ansøgning afslås,dog ikke ved afslag pga. af brud på menneskerettighedskonventionen, såvel værende brud på børnekonventionen.
 • Enhver virksomhed og enkeltperson kan ansøge om licens til at benytte WEHDA© mærket.

 

ANSØGNING:

 

 • Du ansøger ved at sende en email til licens@vosa.dk med cvr nummer og kontakt informationer.
 • En manager vil derefter kontakte dem med henblik på optagelse og videre forløb.
 • Herefter skal du indbetale licensbeløb for et stk. WEHDA© licens ovenfor via PAYPAL.
 • Efter indbetaling vil dine oplysninger blive verificeret af VOSA licensudvalg.
 • Dine kontaktoplysninger og paypal betaling er samtidig din kvittering for betalt WEHDA© licens.
 • Den juridiske indehaver af WEHDA© licensen er den anmeldte på indbetalingen.
 • Du vil herefter modtage godkendelse eller afslag via email som du har oplyst under indbetaling.
 • Godkendelsesprocessen tager op til 7 hverdage. Der tages kontakt uanset afgørelse.

 

GODKENDT / IKKE GODKENDT:

 

Hvis du bliver godkendt - Så har du som virksomhed og menneske, en rigtig god grund til at sove godt,

fordi du i det mindste gør hvad du kan for verden, når du er blevet godkendt med WEHDA©.

WEHDA© tager verden tilbage til ansvarlighed.

 

Hvis du ikke bliver godkendt - Så skal du være mere villig til forandring og forbedring

for at få vejledning til din godkendelse.

 

 

 

VIL DU VIDE MERE OM DETALJERNE ?

 

tryk her & hør mere om hvordan en licens med WEHDA© kan blive en fordel allerede imorgen,

for både bundlinjen i virksomheden, for børnene, samfundet & vores omkring liggende verden.

 

 

 

HVAD ER WEHDA© MÆRKNINGSORDNING UDVIKLET EFTER ?

WEHDA© er en international samfundsansvars mærkningsordning som VOSA har udviklet.

 

Nogle af hovedspørgsmålene der skal besvares for at opnå licens er udviklet med inspiration

fra Institut for menneskerettigheders HRCA QUICKCHECK,

som er et offentligt tilgængeligt og gratis værktøj for virksomheder der ønsker,

at vurdere deres respekt for menneskerettighederne.

læs mere på INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDERS HJEMMESIDE.

WEHDA© mærkningsordning bliver reguleret efter gældende internationale konventioner

(menneskerettigheds og børne konventionen),

som er vedtaget i fællesskab af FN ved Det siddende Verdenssamfund.

WEHDA© mærkningsordning er udviklet til erhversdrivende, bands og artister

med udgangspunkt i retningslinjerne for STANDARD ISO-26000/DS-49001

som er den vejledende standard for samfundsmæssigtansvar.

læs mere på DANSK STANDARDS HJEMMESIDE.

WEHDA© mærket er en anerkendelse af at virksomheden overholder lovgivningen og god skik

på de 5 hovedområder som WEHDA© står for i det enkelte land.

 

 

 

HAR DU YDERLIGERE SPØRGSMÅL

 

 

 

 

Copyright © 2014 GROUP VOSA. All rights reserved. All content is protected by the copyright laws of the United States and internationally.

All content on this site, for example. text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data collection and software,

belong to either VOSA International, its affiliates (collectively "VOSA"), its content providers or its licensors.

 

VOSA´s trademark and design may not be used without VOSA´s permission. All other designated trademarks and product names are

trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized as such.

 

Make a donation to our work click here