Betingelser og vilkår for brug af VOSA veksleservice

Disse brugsbetingelser og alle de vilkår, der er inkorporeret heri (herefter “vilkårene”) gælder for din (“bruger”, “dig”) brug af veksleservice og tilhørende tjenester, herunder https://vosa.dk/ (“websted”), teknologi og platformen integreret deri og alle relaterede applikationer (herunder uden begrænsning den mobile), der er knyttet dertil, og som drives og vedligeholdes af https://vosa.dk/ (“Website”) og dets tilknyttede selskaber (“VOSA”, “Vi ”Eller” os ”).

Vi giver dig muligheden for at bruge vores veksleservice og tjenester som defineret ovenfor på følgende vilkår og betingelser.

 1. Håndhævelse og ændringer
  1.1 Disse brugsvilkår udgør en bindende aftale mellem VOSA og brugeren, så snart brugeren besøger webstedet og bruger tjenester. Ved at gøre dette bekræfter brugeren, at denne har læst og accepteret disse brugsbetingelser i sin helhed, inden du begynder at bruge denne service. 1.2 Brugeren accepterer, at betingelser for brug kan opdateres af VOSA fra tid til anden. Hvis brugeren ikke læser og accepterer vilkårene for brug i sin helhed, må denne ikke bruge eller fortsætte med at bruge tjenesterne. 1.3 Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at ændre disse vilkår efter eget skøn.
 2. Leverede tjenester
  2.1 VOSA´s veksleservice giver dig mulighed for at udveksle en type kryptoaktiv til en anden. 2.2 Med henblik herpå betyder “udveksling” en udveksling af kryptoaktivet af en type til kryptoaktivet af en anden type på de vilkår og betingelser som fremgår her eller hos vores partnere. Tjenesten er direkte tilknyttet de respektive blok-kæde netværk og VOSA ejer egne nodes til transaktioner uden tredjeparts involvering. Når du udveksler kryptoaktiver, anerkender du og accepterer, at veksling behandles i få tilfælde gennem tredjepartsudvekslingstjenester med yderligere gebyrer, der gælder for sådan udveksling. Du anerkender og accepterer, at valutakursoplysninger, der er tilgængelige via tjenesterne, kun er et skøn og kan afvige fra de gældende kurser, der er tilgængelige via andre kilder udenfor vores tjenester. 2.3 “Kryptoaktiver” heri betragtes som typen af ​​aktiver, der kun og udelukkende kan transmitteres ved hjælp af blockchain-teknologi, herunder men ikke begrænset til digitale mønter og digitale tokens og ethvert andet type digital udvekslingsmedie, såsom Bitcoin, Ethereum, osv. Til fuld og absolut fritagelse for værdipapirer af enhver art. 2.4 For at udføre udvekslingen via vores tjenester genererer vores system automatisk krydsoplysninger om brugerne, der indeholder information om (i)værdien; (ii) kryptoaktivet, som brugeren ønsker at udveksle, og kryptoaktivet, som brugeren ønsker at modtage (fælles – “kryptopar”); og (iii) modtageradressen, der er angivet af brugerenfra dennes VOSA wallet (eller den adresse, hvor udvekslede kryptoaktiver vil blive deponeret). 2.5 DU BESKYTTER OG HOLDER VOSA SKADESLØS MOD ALLE DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE ELLER SPECIELLE SKADER ELLER ALLE ANDRE SKADER AF ALLE TYPER, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF BRUG, TAB AF FORDELE ELLER TAB AF DATA, HVIS DET I EN AKTION KONTRAKT, VIRKNING (INKLUDERENDE BEGRÆNSET TIL ULOVLIG) ELLER ANDET, OVERSTÅENDE UDEN ELLER PÅ NOGEN MÅDE FORBUNDET MED DIN BRUG AF VORES TJENESTER, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE, DER OPRINDES FRA DIN PERSONLIGE FEJL OG FEJLIGAGTIG FEJL TRANSAKTIONER MV. 2.6 VOSA leverer opbevaringstjenesten, hvilket betyder, at vi opbevarer dine kryptoaktiver på indskud og saldi. I begrænsede tilfælde som f.eks. Nødvendigheden af ​​at udføre “Anti-hvidvaskning af penge” og “Kend din kunde” procedure, kan din udveksling blive forsinket. DU FORSTÅR ​​HERVED OG ANERKENDER, AT ALLE FORSINKELSER ER MULIGE; DU BESKYTTER OG HOLDER VOSA SKADESLØS MOD ALLE KRAV, INKLUSIV KRAV OG SKADER, HVIS DET ER DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE ELLER SPECIELLE ELLER ALLE ANDRE SKADER PÅ NOGEN, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL MÅDEN OG BRUG, TAB AF INDTÆGTER ELLER TAB GENERELT. Uanset om det er en handling under kontrakt, erstatning (inkl. Men ikke begrænset til forsømmelse) eller på anden måde, som skyldes eller på nogen måde er forbundet med udvekslingsforsinkelsen, uanset om den er opstået via vores fejl eller ej. 2.7 VOSA forbeholder sig ret til at anvende proceduren “Anti-hvidvaskning af penge” og “Kend din kunde” på bestemte brugere, adresser og bestemte transaktioner med kryptoaktiver. Anvendelsen af ​​proceduren “Anti-hvidvaskning af penge” og “Kend din kunde” afhænger af vores interne politikker for likviditetsudbydere og har til formål at forhindre og afbøde mulige risici ved, at VOSA veksleservice er involveret i hvidvaskning af penge samt andre ulovlige aktiviteter. Som en del af sådanne procedurer forbeholder VOSA sig ret til at anmode om yderligere oplysninger og dokumenter, der uden begrænsning er rettet mod at identificere vores bruger og bevise kilden til midlerne. Vær opmærksom, at VOSA forbeholder sig retten til at udpege tredjepartstjenesteudbyder til at udføre denne procedure på vegne af VOSA-tjenesten. Under behandling af dine oplysninger overholder en sådan tjenesteudbyder fuldstændigt vores fortrolighedspolitik med hensyn til dine personlige oplysninger. 2.8 VOSA vil ikke indgå en forretningsaftale med den enkelte eller en virksomhed, der mistænkes for eller direkte er involveret i hvidvaskning af penge, eller hvor midlerne har været kilden til ulovlig aktivitet.
 3. Støtteberettigelse
  3.1 Før din brug af tjenesterne og løbende repræsenterer du, garanterer, indgår pagt og accepterer, at: 3.1.1 du bruger vores tjenester efter eget valg, skøn og risiko; 3.1.2 du er eneansvarlig for gældende skatter, der skal betales, når du bruger vores tjenester; 3.1.3 du IKKE er i, under kontrol af eller statsborger eller bosiddende i Cuba, Iran, Nordkorea, Krim, Sudan, Syrien, Amerikas Forenede Stater (inklusive alle USA-territorier som Puerto Rico, Amerikansk Samoa, Guam, Nordmarianen og De Amerikanske Jomfruøer (St. Croix, St. John og St. Thomas), Bangladesh og Bolivia samt ethvert andet land, der er underlagt FN’s Sikkerhedsråds sanktionsliste og dets ækvivalente (“Forbudt jurisdiktion”). VOSA opererer ikke i forbudte jurisdiktioner. VOSA opretholder retten til at vælge sine markeder og jurisdiktioner til at operere og kan til enhver tid begrænse eller nægte sine tjenester til bestemte lande; 3.1.4 du er mindst 18 år gammel eller i en anden lovlig alder i henhold til din relevante jurisdiktion; 3.1.5 du accepterer at betale gebyret for udvekslinger gennemført via tjenester defineret af VOSA, som vi kan ændre fra tid til anden; 3.1.6 der er risici forbundet med et internetbaseret system, såsom svigt af hardware, software og internetforbindelser og med Blockchain-protokollen, såsom enhver fejlfunktion, utilsigtet funktion, uventet funktion af eller angreb på Blockchain-protokollen; 3.1.7 du garanterer, at dine kryptoaktiver tilhører dig, og at de ikke sælges, belastes, ikke i strid med eller under beslaglæggelse, og at der heller ikke findes nogen tredjeparts rettigheder til dine kryptoaktiver; 3.1.8 du skal give korrekte oplysninger til konstruktion af veksling (f.eks. beløbsstørrelse og modtager). Sådanne adresser må ikke være forbundet med terrorisme, bedrageri, fiduser eller nogen form for ulovlig aktivitet. 3.2 Du repræsenterer, accepterer og garanterer endvidere, at du ikke overtræder nogen lov, kontrakt, tredjepartsret eller begår en erstatning ved at få adgang til eller bruge tjenesterne, og at du er eneansvarlig for dine handlinger og/eller handlinger, mens du bruger vores tjenester. Uden at det berører ovenstående, erklærer du, accepterer og garanterer, at DU IKKE: 3.2.1 bruger vores tjenester eller straks vil ophøre med at bruge dem, hvis gældende lovgivning i dit land forbyder eller vil forbyde dig til enhver tid at gøre det; 3.2.2 bruge vores tjenester til at deltage i bedrageri, fiduser eller enhver form for ulovlig aktivitet; 3.2.3 udveksling via vores tjenester eller forsøg på at indbetale kryptoaktiver, der kommer fra ulovlige spilaktiviteter; svig; hvidvaskning; eller terroraktiviteter eller andre ulovlige aktiviteter. Med vores tjenester kan brugeren kun bruge kryptoaktiver, som fås fra juridiske kilder; 3.2.4 give falske, unøjagtige eller vildledende oplysninger 3.2.5 forsøge at ændre, dekompilere, eller adskille vores software på nogen måde; 3.2.6 bruge enhver robot, edderkop, crawler, skraber eller anden automatiseret måde eller grænseflade, der ikke er leveret af os til at få adgang til tjenesterne eller til at udtrække data 3.2.7 forsøge at omgå enhver indholdsfiltreringsteknik, vi anvender, eller forsøge at få adgang til enhver tjeneste eller et område af vores tjenester, som du ikke har tilladelse til at få adgang til, 3.2.8 udvikle tredjepartsapplikationer, der interagerer med vores tjenester uden vores forudgående skriftlige samtykke 3.2.9 Tilskyndes eller tilskynder tredjemand til at deltage i nogen af ​​de aktiviteter, der er forbudt i henhold til dette afsnit. 3.3 DU BESKYTTER OG HOLDER OS SKADESLØS MOD ALLE KRAV, KRAV OG SKADER, HVIS DET ER DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE ELLER SPECIELLE ELLER ALLE ANDRE SKADER PÅ NOGEN, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF BRUG, MIST AF FORDELE ELLER TAB AF AKTIVER, Uanset om det er en handling under kontrakt, erstatning (inklusive men ikke begrænset til forsømmelse) eller på anden måde, oprindeligt fra eller på nogen måde forbundet med ugyldighed eller brud på bestemmelserne i denne sektion og i det hele betingelserne.
 4. Tredjepartsindhold og -tjenester
  4.1 I dette øjemed forstås ved “Tredjepartsindhold” det indhold, der leveres af tredjeparter, herunder uden begrænsning links til sådanne parters websider, som kan være repræsenteret på hjemmesiden og andre tjenester. Samtidig henviser “Tredjeparts service” til enhver platform eller netværk, hvor kryptoaktiver tilhører dig, eller hvor du er den reelle ejer af kryptoaktiver; og denne platform vedligeholdes af en tredjepart uden for tjenesterne; inklusive, men ikke begrænset til tredjepartskonti. 4.2 Ingen kontrol over tredjeparts tjenester. Tredjepartsudbyderen opkræver muligvis gebyrer. VOSA er ikke ansvarlig for gebyrer fra tredjepartstjenester. Du er eneansvarlig for din brug af tredjepartstjenesten, og du accepterer at overholde alle vilkår og betingelser, der gælder for enhver tredjepartstjeneste. 4.3 Valutakursforskellen er til enhver tid mulig på grund af tredjepartsalgoritmerne. DU BESKYTTER OG HOLDER VOSA SKADESLØS MOD ALLE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGENDE ELLER SPECIELLE SKADER ELLER ALLE ANDRE SKADER AF EN ELLER ANDEN ÅRSAG, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF BRUG, TAB AF FORDELE ELLER TAB AF DATA, HVIS INGEN AKTION , VILKÅR (INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ULOVLIGHED) ELLER ANDET, UDSTÅENDE UD PÅ ELLER PÅ ENGEN MÅDE FORBINDET MED FORSKEMIDLIGE UDVEKSLINGSPROCENTER. 4.4 Mens du bruger vores tjenester, kan du se tredjepartsindhold. Vi kontrollerer, godkender eller vedtager ikke (medmindre andet udtrykkeligt er angivet af os) noget tredjepartsindhold og har intet ansvar for tredjepartsindhold, herunder uden begrænsning materiale, der kan være vildledende, ufuldstændigt, fejlagtigt, stødende, uanstændigt eller på anden måde stødende. Derudover er din forretning eller korrespondance med sådanne tredjeparter udelukkende mellem dig og tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige eller ansvarlige for ethvert tab eller skader af nogen art, der opstår som følge af sådanne handler, og du forstår, at din brug af tredjepartsindhold og din interaktion med tredjeparter sker på din egen risiko.
 5. Intellektuel ejendomsret
  5.1 Alle vores immaterielle aktiver (“IE”) inklusive, men ikke begrænset til, alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, servicemærker, handelsnavne, softwarekode, ikoner, logoer, tegn, layout, forretningshemmeligheder, knapper, farveskema og grafik er beskyttet af lokale og internationale love og traktater om intellektuel ejendom. 5.2 Vi giver dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-underlicensierbar licens til at få adgang til og bruge vores IP til personlig brug. 5.3 Under alle omstændigheder må du ikke ændre, forandre, reproducere, distribuere eller udnytte kommercielt materiale, herunder tekst, grafik, video, lyd, softwarekode, design af brugergrænsefladen eller logoer. 5.4 Licensen tildelt under dette afsnit ophører automatisk, hvis vi suspenderer eller opsiger din adgang til tjenesterne. 5.5 Hvis du uploader eller deler feedback, forslag, idéer eller anden information eller materiale (“indhold”) med os, giver du os automatisk en verdensomspændende licens til at bruge dit indhold. Det bliver en del af det offentlige domæne, så længe det forbliver på vores websted og tjenester. Det kan bruges til markedsføring eller andre formål efter eget skøn.
 6. Begrænsning af forpligtelser
  6.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i det skriftlige af os, leveres vores tjenester på basis af “som det er” og “som tilgængeligt”. VI FRASKRIVER UDTRYKKELIGT, OG DU UNDGÅR ALLE GARANTIER FOR ALLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERENDE, UDEN BEGRÆNSNING, UNDERFORSTÅET GARANTIER FOR SALGSBARHED, EGNETHED TIL EN SÆRLIG FORMÅL, TITEL OG URETTIGE INFERATIONER OG Materiale indeholdt deri. 6.2 Medmindre andet er krævet ved lov, SKAL VOSA under ingen omstændigheder være ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE ELLER SPECIELLE SKADER ELLER ANDRE SKADER FOR NOGEN, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TAB AF ANVENDELSE, TAB AF FORDELE ELLER TAB AF DATA, HVIS HVORDAN I EN HANDLING I KONTRAKT, ERSTATNING (INKLUDERET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UTROLIGHED) ELLER ANDET, opstår uden for eller på nogen måde, der er forbundet med brugen af ​​eller manglende evne til at bruge vores tjenester INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNINGER FOR ALLE SKADER, DER ER FORÅRSAGET ELLER RESULTAT FRA PÅLIDELIGHED AF EN BRUGER FRA VOSA, ELLER ET RESULTAT FRA FEJL, AFBRYDELSER, SLETNING AF FILER ELLER E-POST, ALMENE FEJL, UVILKÅRLIGE FEJL ELLER VIRUS ALTID GIVER UDSLAG I YDELSEN, Uanset om det ikke skyldes en force majeure-begivenhed, kommunikationsfejl, tyveri, destruktion eller uautoriseret adgang til QUICKEX’S OPTAGELSER, PROGRAMMER ELLER TJENESTER. 6.3 Udveksling via vores tjenester kan ikke annulleres af VOSA. Kontroller derfor detaljerne i dine udvekslingsoplysninger, inden du foretager en sådan udveksling. VOSA er ikke ansvarlig for dine kryptoaktiver, når de er sendt uden for tjenesterne. Desuden garanterer VOSA ikke oppetid for udvekslingen. 6.4 I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, SKAL DET IKKE AGGREGATE ANSVAR FOR VOSA (INKLUDERENDE VORE DIREKTØRER, OFFICIERE, MEDLEMMER, MEDARBEJDERE OG AGENTER), HVIS I KONTRAKT, GARANTI, VILKÅR (INKLUDERENDE FORSLAG, GIVER AKTIV) PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN TEORI, DER OPSTÅR ELLER I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN TIL BRUG, VOSA ELLER DISSE BETINGELSER, DER UDGÅR DE BETALINGER, DER BETALES TIL VOSA INDEN 3 MÅNEDER UMIDDELBART FORUDGÅENDE DATO TIL SÅDAN ANSVAR. 6.5 Vi stræber efter at beskytte vores brugere mod bedrageri og fidusaktiviteter inden for kryptoaktiver. Det er muligt, at nogle kryptoaktiver er beregnet til ulovlig beslaglæggelse af ejendommen eller fortolkes som svindel, fidus eller enhver anden aktivitet, anerkendt af lovene som ulovlig og/eller ikke er i overensstemmelse med lovkrav. Vi forbeholder os ret til at forbyde og afbryde enhver udveksling via vores tjenester med et sådant kryptoaktiv efter eget skøn uden forudgående varsel til dig og uden offentliggørelse af grunden til en sådan beslutning, når dette kommer til vores viden. DU BESKYTTER OG BEHOLDER VOSA SKADESLØS MOD ALLE KRAV, KRAV OG SKADER, OM DET ER DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE ELLER SPECIELLE ELLER ALLE ANDRE SKADER AF NOGEN ART, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FORBRUG OG BRUG,
 7. Diverse
  7.1 Disse vilkår indeholder hele aftalen og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser mellem parterne vedrørende tjenesterne. 7.2 I tilfælde af konflikt mellem disse vilkår og enhver anden aftale, du måtte have med VOSA, vil vilkårene i den anden aftale kun have forrang, hvis disse vilkår specifikt identificeres og erklæres tilsidesat af en sådan anden aftale. 7.3 Vores fiasko eller forsinkelse i udøvelsen af ​​enhver ret, magt eller privilegium i henhold til disse vilkår fungerer ikke som et frafald heraf. 7.4 Ugyldigheden eller ikke kan håndhæves af disse vilkår påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelsen af ​​andre af disse vilkår, som alle forbliver i fuld kraft og virkning. 7.5 Du må ikke overdrage eller overføre nogen af ​​dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår uden forudgående skriftligt samtykke fra VOSA, herunder ved lov eller i forbindelse med nogen ændring af kontrol. VOSA kan overdrage eller overføre enhver af eller alle sine rettigheder i henhold til disse vilkår, helt eller delvist, uden at få dit samtykke eller godkendelse.
 8. “Anti-hvidvaskning af penge” og “Kend din kunde” -procedure
  8.1 VOSA bruger en risikovurderingsramme, der er i stand til at spore mistænkelige aktiviteter. Hvis en transaktion opdages af systemet, fryses den, og brugeren bliver bedt om at bestå AML & Kend din kunde-verifikation. 8.2 AML/Kend din kunde-proceduren inkluderer bekræftelse af brugernes identitet ved hjælp af:
 • Et foto af høj kvalitet af deres ID (pas eller kørekort), der er gyldigt i deres land;
 • Bevis for oprindelsen af ​​midler
 • Eventuel anden relevant dokumentation.
  8.3 Efter en vellykket gennemførelse af AML & Kend din kunde-verifikationen behandles den frosne transaktion. 8.4 Hvis der er nogen grund til at sætte spørgsmålstegn ved rigtigheden, oprigtigheden, relevansen eller fuldstændigheden af ​​de oplysninger, der leveres af brugeren, har VOSA ret til at sende brugeren en meddelelse om at kræve rettelser eller opsige alle tjenesterne som leveres til brugeren. 8.5 VOSA veksleservice kan levere de oplysninger, der er indsamlet under AML/Kend din kunde-proceduren, til relevante myndigheder for at reagere på juridiske krav.

Opdateret 10.Marts 2021

Rul til toppen

Når du surfer på vosa.dk godkendes vores gældende GDPR politik og benyttelse af cookies til forbedring af brugeroplevelsen. Læs alt om vores benyttelse ved at klik her.

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk