BETINGELSER FOR LÅN

Betingelser for lån

Disse lånebetingelser er gældende for alle lån bevilget af VOSA. (I det efterfølgende kaldet: VOSA)

En ansøger skal være medlem af VOSA og have en aktiv VOSA WALLET.

Lån kan optages af alle aktive medlemmer af VOSA fra fødselsdatoen på det 18. år til og med det fyldte 75. år.

Lånebeløb og afviklingsperiode fastsættes efter ovenstående kriterier i beregneren og til en fast rente på 2% per måned.

Oprettelses omkostninger på kr. 750 er fast uanset lånets størrelse.

Ethvert lån er individuelt vurderet manuelt og VOSA er ikke forpligtet til at give en begrundelse for afslag på ansøgning.

Loven

Lånet ydes i henhold til kreditaftaleloven.

VOSA eller VOSA´s låneudbyder kan kræve restgælden indfriet, hvis medlemskabet af VOSA ophører.

Såfremt en indbetaling ikke falder til aftalte dato, forfalder restgælden til betaling.

Lånets løbetid, størrelse og opstart

Lånets størrelse må ikke overstige 50% af ansøgerens samlet indestående saldo på dennes personlige VOSA WALLET. Lånet må ikke samlet udgøre mere end 10% af ansøgerens netto indkomst årligt. Din betalingsdato for afdrag vil være præcis den samme måneden efter som lånet er optaget. Der opkræves ikke omkostninger før lånet er godkendt og udbetalt. Afdrag på lånet må ikke overstige 1/10 af ansøgerens brutto indkomst månedligt.

Det mindste lån det er muligt at optage udgør kr. 500.

Første gang et medlem låner penge af VOSA udgør det størst mulige lånebeløb kr. 2.000.

Afdragstiden er højst 36 måneder.

Kreditvurdering

Ansøgerne skal sammen med låneansøgningen indsende kopi af seneste indkomst specifikation. Ansøgeren bekræfter med sin underskrift på ansøgningen, at VOSA kan indhente supplerende oplysninger i det omfang, de finder det nødvendigt.

Udbetaling

Lånet udbetales 1-3 hverdage efter, at det underskrevne gældsbrev og aftalen er godkendt og modtaget hos VOSA.

Udbetaling sker kontant, ved bankoverførsel eller via Mobilepay.

Rente

Renten er fast og beregnes bagud hver måned (31.03 – 30.04…) og tilskrives restgælden ved en dags begyndelse. Første gang ved udgangen af den førstkommende måned. Renten fra udbetalingsdagen og frem til første afdrag tillægges restgælden. Ordinære ydelser indbetalt i kvartalsperioden forrentes ikke.

Såfremt lånet forøges eller mindskes eller ændres i anden form, vil ydelsernes størrelse blive fastholdt og løbetiden vil blive forlænget eller forkortet.

Renteændringer

Et lån udstedt med fast rente, kan ikke ændres. Bestyrelsen fastsætter til enhver tid renten på VOSA´s lån, og oplyses altid under betingelser på www.vosa.dk/laan

Fornyelse af eksisterende lån

Et lån kan almindeligvis tidligst fornyes, når halvdelen af lånet er tilbagebetalt. Restgælden trækkes fra det nye lån inden udbetaling af dette.

Er det oprindelige lån et førstegangs-lån, så er det maksimale beløb kr. 2.000 over højest 6 måneder.

Når låntageren har afdraget iht. låneaftalen sit førstegangs-lån, omfattes vedkommende af de almindelige regler, og kan låne op til kr. 30.000 over maksimalt 36 måneder.

Videregivelse af oplysninger

VOSA videregiver personlige oplysninger i det omfang loven kræver det – for eksempel til Skat.

Herudover udveksler VOSA personlige oplysninger – inklusiv cpr.nr. – med den enkelte udbyder af lån.

Udmeldelse af VOSA

Ved afslutningen af et lån til et medlem optaget efter 01.04.2021 spørges medlemmet om hvorvidt medlemsskabet ønskes bevaret. Svares ikke inden en måned, er medlemmet automatisk udmeldt.

Opfylder et udmeldt medlem lånebetingelserne og ønskes et lån, vil vedkommende blive betragtet som nyt medlem, og kan ved første lån højest låne kr. 2.000.

Andre bestemmelser

VOSA kan ændre disse lånebetingelser uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for medlemmerne. I andre tilfælde kan betingelserne ændres med 1 måneds varsel.

Ændringer vil blive varslet på VOSA´s hjemmeside www.vosa.dk/laan.

Misligholdelse

I tilfælde af misligholdelse af låneforholdet forfalder lånet til øjeblikkelig betaling. Alle foreningens omkostninger til advokat, gebyrer, renter, retsafgift, inkasso, RKI med videre i forbindelse med inddrivelse af restgæld pålægges låntageren.

Eventuelt opsparet kontingent og indestående på låntagers personlige VOSA WALLET modregnes i VOSA´s tilgodehavende.

Ikrafttræden

Disse lånebetingelser træder i kraft den 4.April 2021

TAK FORDI DU DELER
Rul til toppen

Når du surfer på vosa.dk godkendes vores gældende GDPR politik og benyttelse af cookies til forbedring af brugeroplevelsen. Læs alt om vores benyttelse ved at klik her.

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk