Handelsbetingelser

GENERELLE VILKÅR FOR ANVENDELSE AF VOSA.DK/…SIDER

Læs venligst disse vilkår for anvendelse omhyggeligt, før du bruger dette site. Ved at bruge dette websted, accepterer du disse betingelser for brug. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser for brug, skal du ikke bruge dette websted.

Disse betingelser for brug regulerer både din generelle brug af webstedet og, når det er relevant, din brug af webstedet for, at foretage indkøb igennem domænet VOSA.DK og dets undersider som er ejet af VOSA GROUP, som juridisk ejes af AAGAARD CAPITAL med cvr.nr. DK37853232, i det efterfølgende kaldet VOSA, og eller vores partneres produkter.

BEGRÆNSNING AF BRUG

1. Du skal bruge siden til lovlige formål. Du må ikke sende eller overføre via webstedet materiale, der overtræder eller krænker på nogen måde på andres rettigheder, der er ulovlig, truende, misbrug, ærekrænkende, krænkende for privatlivet eller retten, vulgært, uanstændigt, blasfemisk eller på anden måde stødende, der opfordrer til adfærd, der ville udgøre en strafbar handling, giver anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde overtræde loven. Uden VOSA udtrykkelig forudgående godkendelse, du må ikke sende eller overføre via webstedet ethvert materiale, der indeholder reklame eller ethvert opfordring med hensyn til produkter eller tjenesteydelser. Du må ikke bruge hjemmesiden til at reklamere eller udføre kommerciel reklame, Herunder, uden begrænsning, en opfordring til brugerne til, at blive abonnenter på andre online-informationstjenester konkurrencedygtige med webstedet. Enhver adfærd fra dig, som i VOSA´s skøn begrænser eller hæmmer en anden bruger i, at bruge eller nyde webstedet, vil ikke være tilladt.

2. Siden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker og andre fortrolige oplysninger. Herunder, uden begrænsning, tekst, software, billeder, video, grafik, musik og lyd, og indholdet af hjemmesiden er ophavsretligt beskyttet i henhold til international lovgivning om ophavsret. Du må ikke ændre, udgive, transmittere, udstilling, deltage i overførslen eller salg, skabe afledte værker, eller på nogen måde udnytte, noget af indholdet, helt eller delvis. Du kan downloade en kopi af enhver ophavsretligt beskyttet materiale til din personlige, kun ikke-kommercielle brug i hjemmet. Medmindre andet udtrykkeligt er tilladt i henhold til loven om ophavsret, ingen kopiering, omfordeling, retransmission, offentliggørelse eller kommerciel udnyttelse af downloadet materiale vil blive tilladt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra VOSA og ejeren af ​​ophavsretten. I tilfælde af en tilladt kopiering, omfordeling eller offentliggørelse af ophavsretligt beskyttet materiale, ingen ændringer i eller sletning af forfatter navngivelse, varemærke legende eller meddelelse om ophavsret skal ske. Du anerkender, at du ikke erhverver nogen ejendomsret ved at downloade ophavsretligt beskyttet materiale.

3. Du må ikke uploade, indlæg eller på anden måde gøre tilgængeligt på hjemmesiden ethvert materiale beskyttet af ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren af ​​ophavsretten, varemærke eller andre ejendomsrettigheder og byrden af ​​at fastslå, at ethvert materiale ikke er beskyttet af ophavsret ligger hos dig. Du er alene ansvarlig for skade som følge af en overtrædelse af ophavsret, ejendomsrettigheder, eller anden skade som følge af et sådant forslag. Ved at indsende materiale til et offentligt område af hjemmesiden, du automatisk tildele, eller garanterer, at ejeren af ​​et sådant materiale udtrykkeligt har givet VOSA royalty-fri, på verdensplan, evig, uigenkaldelig, eksklusiv ret og licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, udgive, udstilling, oversætte og distribuere sådant materiale (helt eller delvis) og / eller for at indarbejde det i andre værker i enhver form, medie eller teknologi nu kendt eller herefter udvikles. Du også tillade andre brugere af webstedet for at få adgang, udsigt, opbevare eller gengive materialet for at brugerens personlige brug. Du giver VOSA ret til at redigere, kopi, udstilling, offentliggøre og distribuere ethvert materiale stilles til rådighed på hjemmesiden af ​​dig.

4. De foregående bestemmelser er til gavn for VOSA, dets datterselskaber, og deres datterselskaber og dets tredjepartsleverandørere,  indholdsudbydere og licensgivere, og hver har ret til at hævde og håndhæve disse bestemmelser direkte eller på egne vegne.

INDKØB OG VILKÅR:

(1) Se vores Vilkår for brug.

(2) Du anerkender, at selv om VOSA har forsøgt at gengive farverne på produkterne der tilbydes på hjemmesiden så tæt som muligt, så vil farven som vises være afhængig af mange forskellige faktorer, herunder visning fra din computerskærm. Du accepterer endvidere, at VOSA ikke er ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder eller farveforskelle i de produkter, du køber fra webstedet. Desuden, produkterne kan være afbildet større eller mindre end deres faktiske størrelse, afhængigt af din skærm og / eller computerens indstillinger. Billeder kan også udvides til at vise detaljer.

(3) I tilfælde af en fejl i prissætningen på Webstedet, forbeholder VOSA sig ret til, at rette sådanne fejl, og i VOSA´s eget skøn, at afvise eller annullere en ordre på et produkt, med en forkert pris eller i tilfælde af, at produktet er udsolgt.

VIRUS

VOSA påtager sig ikke noget ansvar for virus, og er ikke ansvarlig for, eventuelle skader på, eller virus, der kan inficere, dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, anvendelse af, eller browsing på hjemmesiden eller din downloading af materiale, data, tekst, billeder, video, eller lyd fra webstedet.

ÆNDRINGER TIL VILKÅR FOR ANVENDELSE

VOSA må efter eget skøn, ændre vilkårene i disse Betingelser for brug, helt eller delvist, på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel. VOSA vil offentliggøre en meddelelse på hjemmesiden, at Betingelser for brug er blevet ændret. Din fortsatte brug af hjemmesiden er betinget af din accept af de ændrede betingelser for brug.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde VOSA, dets datterselskaber, søsterselskaber, ledelsen, medarbejdere, agenter og licenstagere fra eventuelle krav, tab, skader, udgifter, krav, og omkostninger (herunder uden begrænsning rimelige advokatsalærer), foretaget af tredjemand som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet, din forbindelse til webstedet, din overtrædelse af disse betingelser for brug, eller din overtrædelse af andres rettigheder.

EKSTERNE LINKS

Webstedet kan indeholde links til tredjeparts websteder eller ressourcer. VOSA giver ingen repræsentation eller garantier vedrørende sådanne tredjeparts websteder eller ressourcer, og er ikke ansvarlig for indholdet eller driften af ​​sådanne tredjeparts websteder eller ressourcer, og har intet ansvar i forbindelse med dem.

ADVARSEL MOD HACKERE

Trods VOSA har højteknologisk udstyr til, at beskytte dig, dine oplysninger og vores websted, kan der i tilfælde ske hacking af webstedet. VOSA opfordre alle brugere til, at være påpasselig med vidergivelse af koder og privat information til 3.Part. Det er muligt, at andre brugere eller “hackere” forsøger, at indsætte crawlers og lave virusangreb, og at du kan være ufrivilligt udsat for sådanne angreb. Det kan også være muligt for andre brugere eller “hackere”, at indhente personlige oplysninger om dig ved disse angreb. Ved at bruge webstedet, påtager du risikoen for sådanne hændelser. VOSA vil til enhver tid og hurtigst muligt oplyse ethvert brud på sikkerheden, både til den enkelte bruger, og via offentlige kanaler, samt og politianmelde hvert enkelt brud eller forsøg herpå.

OPHØR

Du accepterer, at VOSA kan, under visse omstændigheder og uden forudgående varsel, øjeblikkeligt opsige din ret til, at bruge eller foretage indkøb via webstedet i tilfælde af at:

(en) Du misligholder eller overtræder disse Betingelser for brug; og

(b) VOSA, efter eget skøn, beslutter at afbryde din adgang til webstedet;

Du accepterer, at alle opsigelser er fremstillet i VOSA´s eget skøn, og at VOSA ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for ophævelse af brugerens konto eller adgang til webstedet.

VAREMÆRKER

VOSA gruppens selskabers logoer er varemærker tilhørende VOSA brandet. Alle rettigheder forbeholdt. Alle andre varemærker, der er opført på hjemmesiden tilhører deres respektive ejere. Der kan ansøges om brug af VOSA gruppens logoer, læs mere på VOSA gruppens officielle hjemmeside (www.vosa.dk) i menuen under varemærke og brug.

DIVERSE VILKÅR

(1) Gældende lov.

Ved at gå webstedet, du enig i, at lovgivningen i det land Danmark, uden hensyn til principper eller lovkonflikter, vil regulere disse Betingelser for brug og enhver tvist, der måtte opstå mellem dig og VOSA eller dets associerede selskaber. Desuden, du accepterer at underkaste sig kompetencen for retterne i den Land Danmark, og at enhver handling forfølges vedrørende disse Servicevilkår eller din brug af Webstedet skal være inden for den eksklusive kompetence for retterne i det land Danmark.

(2) Byggeri.

Hvis en bestemmelse i disse Betingelser for brug er i besiddelse af en kompetent domstol at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, da en sådan bestemmelse skal håndhæves til den maksimalt tilladte grad at påvirke hensigten med disse Vilkår for brug, og den resterende del af disse Vilkår for brug skal fortsætte med fuld kraft og effekt.

(3) Ingen Waiver.

Den manglende af enten dig eller VOSA at udøve eller håndhæve rettigheder eller bestemmelser i disse vilkår for anvendelse udgør ikke et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser eller nogen anden bestemmelse i disse betingelser for brug.

(4) Overlevelse.

Alle bestemmelser i disse betingelser for brug vedrørende erklæringer og garantier, erstatning, ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i ansvar skal overleve ethvert ophør af disse betingelser for brug.

(5) Overskrifter.

Overskrifterne heraf er kun beskrivende og ikke skal opfattes i fortolkningen af ​​bestemmelserne i disse Vilkår for brug.


Generelle vilkår og betingelser for salg:

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser for salg (“GTCS”) gælder for alle salg af varer af os uanset eventuelle modstridende, strid eller yderligere vilkår og betingelser i købsordrer eller anden kommunikation fra dig. Ingen sådan modstridende, strid eller yderligere vilkår og betingelser anses accepteret af os, medmindre og indtil vi udtrykkeligt bekræfte vores accept skriftligt.

1.2 Vi forbeholder os retten til at ændre disse GTCS helst. Vi vil give dig tredive kalenderdage varsel om eventuelle ændringer ved at anbringe en meddelelse på vores hjemmeside.

2. Tilbud, ordre og ordrebekræftelser

2.1 Alle tilbud fra os er åben for godkendelse inden femten kalenderdage fra udstedelsesdatoen, medmindre andet er særlig bestemt deri, og er betinget af tilstedeværelsen af ​​de varer, der tilbydes.

2.2 Alle indkøbsordrer udstedt af du angiver som minimum typen og mængden af ​​varer anmodet, gældende enhedspriser, leveringssted og anmodet leveringsdatoer. Ingen købsordre er bindende for os, medmindre og indtil bekræftet af os skriftligt.

3. Priser og betalingsbetingelser

3.1 Priserne for gods skal være dem, der er angivet i vores ordrebekræftelse. Alle priser er eksklusive skatter, påbud og andre afgifter, Herunder, men ikke begrænset til, salg, brug, punktafgifter, værditilvækst og lignende skatter og afgifter pålagt af nogen regering myndighed.

3.2 Med mindre andet udtrykkeligt er angivet i vores ordrebekræftelse, betaling for varer foretages uden kompensation eller fradrag.

3.3 Du skal indsende sådanne regnskabsoplysninger fra tid til anden, som med rimelighed kan forlanges af os til oprettelse eller videreførelse af betalingsbetingelser. Vi kan efter eget skøn til enhver tid ændre aftalte betalingsbetingelser uden varsel ved at kræve betaling for Dankort brug eller efterkrav, bankgaranti, remburs eller på anden måde.

3.4 Hvis du undlader at betale en faktura inden syv kalenderdage efter forfaldsdatoen for betaling, kan vi suspendere levering af købsordrer eller eventuelt resterende beløb heraf til betaling sker eller opsige levering af købsordrer eller eventuelt resterende beløb heraf ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til dig inden for syv kalenderdage efter udløbet af den afdragsfri periode. Yderligere, kan vi opkræve renter fra forfaldsdatoen til datoen for betalingen med en sats på 10 % per måned. Dette skal være et supplement til, og ikke begrænsning af, andre rettigheder eller retsmidler, som vi eller kan være berettiget ved lov eller i egenkapitalen.

3.5 Ejendomsretten til leverede varer forbliver hos os og må ikke videregive til dig, indtil varerne er betalt fuldt ud. Hvis du undlader at betale en faktura inden for fjorten kalenderdage efter forfaldsdatoen for betaling, vi kan generobre de varer, som fakturaen. Du skal forsikre alle varer leveret til deres fulde nyværdi indtil ejendomsretten til varerne er overgået til dig.

3.6 Betalingsmuligheder: Der kan betales med Visa, Mastercard, PayPal, ViaBill, MobilePay og efter aftale kontant samt per efterkrav.

3.7 Betalingshastighed: Ved betaling med Visa, Mastercard, MobilePay eller PayPal, trækkes pengene for ordren med det samme. Ved betaling med ViaBill, bliver beløbet for ordren trukket med det samme efter kredit godkendelse. Ved betaling per efterkrav, er vores betalingsbetingelser til enhver tid gældende for krav.

4. Levering- og sen levering

4.1 Med mindre andet udtrykkeligt er angivet i vores ordrebekræftelse, er alle leverancer af varer underlagt punkt 4 i disse betingelser. Risikoen for tab eller beskadigelse af varer overgår til dig i henhold til den aftalte leveringstid sigt.

4.2 De leveringsdatoer af varer skal være som angivet i vores ordrebekræftelse. Hvis vi undlader at levere varer inden for 30 kalenderdage fra den aftalte leveringsdato, kan du opsige den gældende købsordre helt eller delvis (ved varer som er berørt af forsinkelsen) ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til os inden for syv kalenderdage efter udløbet af den afdragsfri periode. Yderligere, kan du kræve erstatning for ethvert tab som følge af forsinkelsen med den begrænsning af erstatningsansvar nedenfor tab. Disse skal være din eksklusive retsmidler for forsinket levering.

4.3 Vi forbeholder os ret til levering i rater.

5. Accept af varer

5.1 Du skal inspicere varer leveret ved modtagelsen. Du anses for at have accepteret varer leveret, medmindre skriftlig meddelelse om afvisning angivelse af årsagerne til afvisningen er modtaget af os inden fem kalenderdage efter leveringen af ​​varen.

6. Garanti

6.1 Vi garanterer, at ved levering og i en periode på 24 måneder fra datoen for levering varer købt i henhold hertil vil være i overensstemmelse i al væsentlighed til den gældende producents originale specifikationer for sådanne varer, og vil være fri for materialefejl i udførelse, materiale og design ved normal brug. Garantien dækker ikke skader som følge af forkert brug, uagtsom håndtering, mangel på rimelig vedligeholdelse og pleje, ulykke eller misbrug af andre end os.

6.2 For så vidt angår varer, der ikke overholder garantien er begrænset vores ansvar, på vores valg, til tilbagebetaling af prisen for sådanne varer med fradrag af et rimeligt beløb for brugen af købet, reparation af sådanne varer, eller udskiftning af sådanne varer; forudsat, dog, at sådanne varer skal returneres til os, sammen med acceptabel dokumentation for køb, inden for fjorten kalenderdage efter, at du opdagede den manglende overensstemmelse eller burde have opdaget det.

6.3 Vi giver ingen anden garanti, udtrykkelige eller underforståede, for så vidt angår varer leveret i henhold hertil, og garantien udgør vores eneste forpligtelse i forbindelse med en manglende overensstemmelse af varer leveret i henhold hertil. Navnlig, Vi giver ingen garanti med hensyn til salgbarhed af leverede varer eller deres egnethed eller egnethed til et bestemt formål.

7. Intellektuelle ejendomsrettigheder

7.1 En eller flere varer herunder leveret anses for at krænke en tredjeparts patent, brugsmodel, design, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret, og du er indskærpede fra at bruge samme, vi vil, efter eget valg og regning, skaffe dig ret til at fortsætte med at bruge varerne; (b) erstatte varen med ikke-krænkende erstatninger forudsat at disse erstatninger ikke medfører en væsentlig forringelse i ydeevne eller funktion; (c) ændre varerne for at gøre dem ikke-krænkende; eller (d) refundere købsprisen for varerne svarene til en rimelig mængde i forhold til allerede brug. Det foregående hedder vores eget ansvar for krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

8. Begrænsning af ansvar

8.1 Ingen af ​​os vil være berettiget til, og ingen af ​​os er ansvarlig for, indirekte, speciel, tilfældig, følgeskader eller straffende skader af nogen art, Herunder, men ikke begrænset til, virksomhed afbrydelse omkostninger, tabt fortjeneste, fjernelse og / eller geninstallation omkostninger, omstrukturering omkostninger, tab af data, skade på omdømme eller tab af kunder. Dit opsving fra os for ethvert krav, må ikke overstige prisen for de varer, der giver anledning til et sådant krav uanset arten af ​​kravet til køb, uanset kontrakten, garantien eller på anden måde.

8.2 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle krav baseret på vores overholdelse af dine designs, specifikationer eller instruktioner eller reparation, modifikation eller ændring af varer af andre end os eller anvendelse i kombination med andre varer.

9. Force Majeure

9.1 Begge parter skal være fritaget for enhver forsinkelse eller fejl i ydeevne, hvis lidt som følge af en begivenhed eller uforudsete over dens rimelige kontrol, Herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, oprør, strejker, lockout eller andre alvorlige tvister arbejdskraft, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner eller andre naturfænomener. De forpligtelser og rettigheder partiet så undskyldes forlænges på en dag-til-dag basis for perioden svarende til det tidsrum, denne undskyldelig afbrydelse. Når sådanne begivenheder har aftaget, parternes respektive forpligtelser genoptages. I tilfælde af afbrydelse af undskyldt parts forpligtelser fortsætter i en periode på mere end tredive kalenderdage, parterne har ret til at opsige den gældende kontrakt(s) salg, uden ansvar, med tredive kalenderdage skriftligt varsel til den anden part.

10. Diverse

10.1 De Forenede Nationers konvention om internationale løsørekøb finder ikke anvendelse på disse GTCS eller nogen salgskontrakter indgået mellem os.

10.2 Intet afkald på en bestemmelse i disse GTCS udgør et afkald på nogen anden bestemmelse(s) eller af den samme bestemmelse ved en anden lejlighed. Svigt i nogen af ​​parterne til at håndhæve en bestemmelse i disse GTCS må ikke udgøre et afkald på en sådan bestemmelse eller nogen anden bestemmelse(s) af disse GTCS.

10.3 Skulle en bestemmelse i disse GTCS holdes af en kompetent domstol for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, en sådan bestemmelse kan ændres ved en sådan domstol i overensstemmelse med lov, som gennemfører den hensigt af parterne og håndhæves, som ændret. Alle andre vilkår og betingelser i disse GTCS skal forblive i fuld kraft og effekt og skal fortolkes i overensstemmelse med den ændrede bestemmelse.

10.4 Disse GTCS og alle salgskontrakter indgået mellem os er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til ethvert valg af lov eller konflikt af lovbestemmelser. Eventuelle dragter, sager, der kan være nedsat ved enten af ​​os mod den anden skal udelukkende anlægges ved de kompetente domstole i Danmark, dog, uden at det berører vores ret til at bringe jakkesæt, sager, ved enhver anden ret, som ville have kompetence, hvis denne bestemmelse ikke var blevet indarbejdet i disse GTCS.

Disse vilkår for anvendelse blev sidst opdateret den 11. Februar 2019. Eventuelle spørgsmål til disse betingelser, bedes rettet til denne E-mail: info@vosa.dk eller kundeservice.

Del med glæde