Cookies & Privat Politik

(dansk)

PRIVAT POLITIK BRUG AF VOSA.DK SIDER
(www.vosa.dk og www.vosa.dk/…)

Sikkerhed

VOSA ApS ejer VOSA MALL og en del andre datter selskaber. VOSA ApS ejes juridisk af Aagaard Capital ApS i det efterfølgende omtalt samlet VOSA. VOSA hverken sælger eller deler nogen personligt identificerbare oplysninger givet til tredjepart. Enhver oplysning givet til VOSA og datterselskaber af brugere eller kunder og medlemmer af VOSA sider, opbevares med den største omhu og sikkerhed og vil ikke blive brugt i andre end som anført i denne fortrolighedspolitik måder eller i nogen stedsspecifikke politikker eller på måder, som du udtrykkeligt har givet samtykke til. VOSA ApS og datterselskaber beskæftiger sig med en vifte af teknologier og sikkerhedsforanstaltninger for, at beskytte de oplysninger som er i vores varetægt, vedligeholdes vores systemer mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller ødelæggelse.

Alle vores medarbejdere, der har adgang til, og er forbundet med behandling af personoplysninger, er forpligtet til at respektere fortroligheden af ​​officielle virksomheds eller forenings spørgsmål, herunder personlige data.

Meddelelse om ændringer

Ændringer i denne fortrolighedspolitik vil blive lagt ud på VOSA´s hjemmeside på www.vosa.dk og dets datterselskabers hjemmesider.

Kontakt

For spørgsmål eller forespørgsler vedrørende denne fortrolighedspolitik, kan vi kontaktes via kundeservice.

Om Cookies:

En cookie er en lille mængde data, der sendes fra en webserver til din browser. Det benyttes normalt til, at tildele en entydig identifikation til din computer og sikkert gemme oplysninger såsom bruger-id’er, adgangskoder, præferencer og online profiler. En cookie er gemt på harddisken på din computer. Du kan vælge ikke at have cookies leveret af VOSA.DK/ sider ved at ændre dine browserindstillinger. Forskellige hjemmesider kan sende deres egne cookies til din computer. For at beskytte dine personlige oplysninger, skal din browser tillade kun en hjemmeside for at få adgang til de cookies, det allerede har sendt dig, ikke cookies sendt af andre sites.

 

(english)

PRIVATE POLICY USE OF VOSA.DK SITES
(www.vosa.dk and www.vosa.dk/…)

Security

VOSA do not sell or share any personally identifiable information volunteered on the VOSA ApS sites to any third party. Any information provided to VOSA ApS by users, customers or members of the VOSA sites is held with the utmost care and security, and will not be used in ways other than as set forth in this privacy policy, or in any site-specific policies, or in ways to which you have explicitly consented. VOSA employs a range of technologies and security measures to protect the information maintained on our systems from loss, misuse, unauthorized access or disclosure, alteration, or destruction.

All our employees who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of official business matters, including personal data.

Notification of changes

Changes to this privacy policy will be posted on the VOSA home page at www.vosa.dk

Contact

For questions or queries regarding this privacy policy, please contact us at customerservice.

About Cookies:

A cookie is a small amount of data that is sent from a web server to your browser. It is normally used to assign a unique identification to your computer and securely store information such as user IDs, passwords, preferences, and online profiles. It is stored on the hard drive of your computer. You can choose not to have cookies delivered by VOSA sites by changing your browser settings. Different web sites can send their own cookies to your computer. To protect your privacy, your browser only allows a web site to access the cookies it has already sent you, not the cookies sent by other sites.