(dansk)

Privat politik brug af VOSA ApS og VOSA FORENING sider

(www.vosa.dk og www.vosa.dk/worldportal)

Sikkerhed

VOSA ApS og VOSA FORENING hverken sælger eller deler nogen personligt identificerbare oplysninger givet til tredjepart. Enhver oplysning givet til VOSA ApS og VOSA FORENING af brugere eller medlemmer af VOSA sider, opbevares med den største omhu og sikkerhed og vil ikke blive brugt i andre end som anført i denne fortrolighedspolitik måder eller i nogen stedsspecifikke politikker eller på måder, som du udtrykkeligt har givet samtykke til. VOSA ApS og VOSA FORENING beskæftiger sig med en vifte af teknologier og sikkerhedsforanstaltninger for, at beskytte de oplysninger som er i vores varetægt, vedligeholdes vores systemer mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller ødelæggelse.

Alle vores medarbejdere, der har adgang til, og er forbundet med behandling af personoplysninger, er forpligtet til at respektere fortroligheden af ​​officielle virksomheds eller forenings spørgsmål, herunder personlige data.

Meddelelse om ændringer

Ændringer i denne fortrolighedspolitik vil blive lagt ud på VOSA´s hjemmeside på www.vosa.dk

Kontakt

For spørgsmål eller forespørgsler vedrørende denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os på info@vosa.dk

Om Cookies:
En cookie er en lille mængde data, der sendes fra en webserver til din browser. Det benyttes normalt til, at tildele en entydig identifikation til din computer og sikkert gemme oplysninger såsom bruger-id’er, adgangskoder, præferencer og online profiler. En cookie er gemt på harddisken på din computer. Du kan vælge ikke at have cookies leveret af VOSA sider ved at ændre dine browserindstillinger. Forskellige hjemmesider kan sende deres egne cookies til din computer. For at beskytte dine personlige oplysninger, skal din browser tillade kun en hjemmeside for at få adgang til de cookies, det allerede har sendt dig, ikke cookies sendt af andre sites.


(english)

Private policy use of VOSA ApS and VOSA UNION sites

(www.vosa.dk and www.vosa.dk/worldportal)

Security

VOSA ApS and VOSA UNION do not sell or share any personally identifiable information volunteered on the VOSA ApS and VOSA UNION sites to any third party. Any information provided to VOSA ApS and VOSA UNION by users or members of the VOSA sites is held with the utmost care and security, and will not be used in ways other than as set forth in this privacy policy, or in any site-specific policies, or in ways to which you have explicitly consented. VOSA ApS and VOSA UNION employs a range of technologies and security measures to protect the information maintained on our systems from loss, misuse, unauthorized access or disclosure, alteration, or destruction.

All our employees who have access to, and are associated with the processing of personal data, are obliged to respect the confidentiality of official business matters, including personal data.

Notification of changes

Changes to this privacy policy will be posted on the VOSA home page at www.vosa.dk

Contact

For questions or queries regarding this privacy policy, please contact us at info@vosa.dk

About Cookies:
A cookie is a small amount of data that is sent from a web server to your browser. It is normally used to assign a unique identification to your computer and securely store information such as user IDs, passwords, preferences, and online profiles. It is stored on the hard drive of your computer. You can choose not to have cookies delivered by VOSA sites by changing your browser settings. Different web sites can send their own cookies to your computer. To protect your privacy, your browser only allows a web site to access the cookies it has already sent you, not the cookies sent by other sites.