BETINGELSER

Generelle betingelser for brug, handelsbetingelser og vilkår for medlemmer af VOSA

Denne aftale beskriver de betingelser, som du kan få adgang til ved brug af vores tjenester. For at blive medlem af VOSA og blive bruger af vores tjenester skal du læse og acceptere alle vilkårene i denne aftale og VOSA´s GDPR politik. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem VOSA’s privatlivspolitik og denne brugeraftale er disse betingelser at håndhæve som første prioritet. Intet i denne aftale anses for at give tredjeparts rettigheder eller fordele. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne aftale, må du ikke bruge eller have adgang til vores tjenester.

Vi forbeholder os ret til at ændre denne aftale til enhver tid og uden forudgående varsel udsende ændrede vilkår på denne hjemmeside. Din fortsatte brug af VOSA-tjenesten angiver din accept af den ændrede brugeraftale.

Beskrivelse af Service

VOSA er en virksomhed som består af flere selvopbygget brands og virksomheder som primært yder services fra den finansielle branche. VOSA ejer www.vosa.dk som er en investeringsplatform med en online webshop tilknyttet. VOSA(vosa.dk) tilbyder en fælles indgang til forskellige investerings produkter og yderligere kryptovaluta services med en profil. Med et medlemskab gives der adgang til en investeringsprofil, en VOSA ONLINE WALLET og en VOSA DEFI WALLET, egne private wallet nøgler, usb bank, udstyr til mining, cloud mining, køb af kryptovaluta gennem VOSA KRYPTOSHOP og med betalingskort øjeblikkeligt samt veksling, afsendelse og modtagelse af midler fra VOSA ONLINE WALLET og VOSA DEFI WALLET. Med et medlemskab af VOSA tilbydes også adgang til handel med kryptovaluta via VOSA CRYPTRADER handelsplatform og værdipapirer via XCHANGE TRADER handelsplatform samt adgang til investeringsværktøjer, beregnere og teknisk analyse. En VOSA medlemskonto er ikke nødvendig at oprette for at handle i VOSA KRYPTOSHOP. En VOSA medlemskonto er nødvendig når man skal afsende eller modtage sine kryptovaluta købt i VOSA KRYPTOSHOP.

Medlemskabsberettigelse

VOSA er ikke tilgængelig for mennesker under 18 år eller til nogen tidligere brugere som er suspenderet eller fjernet fra systemet af VOSA af en eller anden grund. Brugere må ikke have mere end en aktiv konto. Derudover har brugere forbud mod at sælge, handle eller på anden måde overføre sin VOSA-konto til en anden part. Hvis du ikke kvalificerer dig til at blive optaget i VOSA, må du ikke bruge VOSA-tjenesten. Gøres dette alligevel vil alle midler blive beslaglagt og kontoen lukket uden yderligere.

Brug af Service

Din brug af VOSA-tjenesten er underlagt denne brugeraftale. VOSA kan til enhver tid ekskludere og afvise en bruger fra en service uden forudgående varsel og uden at være forpligtet til at oplyse en grund. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og konto og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der sker under brug af din adgangskode eller konto med eller uden din viden. Hvis du bevidst giver brugernavn og adgangskode information til en anden person, kan dine konto privilegier midlertidigt suspenderes eller opsiges. Du accepterer straks at underrette VOSA om enhver uautoriseret brug af dit kodeord eller din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. VOSA kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende overholdelse af dette afsnit. Midler som opbevares på USB bank stik er fuldt ud brugerens eget ansvar og VOSA tager ikke ansvar for midler som er indsat på en VOSA ONLINE WALLET og/eller VOSA DEFI WALLET, da disse kan gå tabt og grundet finansiel regulering opbevares hos tredjeparts partnere.

Opsigelse og udelukkelse

Du accepterer, at VOSA med eller uden årsag straks kan opsige din VOSA-konto, VOSA ONLINE WALLET og VOSA DEFI WALLET og nægte adgang til VOSA-tjenesten uden forudgående varsel. Uden at begrænse det foregående vil følgende føre til, at VOSA opsiger en brugers brug af VOSA-tjenesten: a) overtrædelser generelt af VOSA’s etiske regler eller overtrædelser af denne brugeraftale eller andre indarbejdede aftaler eller retningslinjer b) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, c) en anmodning fra dig (selv anmodning om konto sletning), d) uventede tekniske problemer eller problemer og e) forlængede perioder med inaktivitet. Lukning af din VOSA-konto omfatter fjernelse af adgangen til alle tilbud inden for VOSA-tjenesten og kan også udelukke dig fra yderligere brug af andre selskaber under VOSA samt deres tjenester. Endvidere er du enig i, at alle opsigelser foretages efter VOSA’s eget skøn, og at VOSA ikke er ansvarlig for det tabte, slettet eller på anden vis indholdet som ikke er tilgængligt efter en sletning og ej heller er erstatningspligtig for midler mistet efter en sletning.

Brugeradfærd

Du forstår og accepterer ikke at bruge VOSA og dets tjenester til at:

Udøve indhold eller indlede kommunikation, der er ulovlig, injurierende, voldelig, uanstændig, diskriminerende eller på anden måde modstridende i forhold til det enkeltes lands love.
Bruge VOSA-tjenesten til ulovligt formål, herunder men ikke begrænset til sammensværgelse for at overtræde loven.
Sprede falske nyheder, efterligner en anden eller på anden vis vildleder din identitet, herunder men ikke begrænset til brugen af et pseudonym eller vildledende dine nuværende eller tidligere faglige kvalifikationer eller dine tilknytninger til en person eller enhed, tidligere eller nuværende.
Stille tilgængeligt indhold eller initiere kommunikation, der krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder.
Stille uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, “junk mail”, “spam”, “kædebreve”, “pyramideordninger” eller enhver anden form for opfordring til rådighed. Dette forbud omfatter, men er ikke begrænset til: a) at bruge VOSA invitationer til at sende beskeder til personer, der ikke kender dig, eller som det næppe vil anerkende dig som en kendt kontaktperson; b) bruge VOSA til at oprette forbindelse til personer, der ikke kender dig og derefter sende uopfordrede salgsfremmende meddelelser til de direkte forbindelser uden deres tilladelse, og c) sende meddelelser til distributionslister, nyhedsgrupperalliaser eller gruppealiaser.
Stille materiale til rådighed, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af enhver computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr.
Stjæle fra andre medlemmer af netværket eller chikanere nogen.
Forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af kommunikation, der sendes via VOSA-tjenesten.
Indsætte indhold i felter, der ikke er beregnet til det pågældende indhold. Eksempel: At angive en adresse i et navn eller et titelfelt.
Forstyrre VOSA-tjenesten eller servere eller netværk, der er forbundet med VOSA-tjenesten, eller overholde krav, procedurer, politikker eller forskrifter for netværk, der er forbundet med VOSA-tjenesten.

International brug

Ved at anerkende internettets globale karakter accepterer du, at overholde alle gældende lokale regler, herunder men ikke begrænset til regler for online adfærd og acceptabelt indhold. Du accepterer specifikt at overholde alle gældende love om overførsel af tekniske data, der eksporteres fra Danmark eller det land, hvor du bor.

Oplysninger på denne hjemmeside

Under brug af VOSA-tjenesten kan brugere give oplysninger om sig selv, der kan være synlige for visse andre brugere (se vores privatlivspolitik for at få mere at vide om oplysninger indsamlet på dette websted). Du forstår, at ved at sende materiale på VOSA-webstedet eller på anden måde levere materialer til VOSA, giver du VOSA og dets partnere en royaltyfri, vedvarende, uigenkaldelig licens til at bruge disse oplysninger i forbindelse med at tilbyde VOSA-tjenesten. Desuden forstår du, at VOSA har ret til at reformatere, uddrag eller oversætte materiale, som du har indsendt. Du forstår, at al information, der er offentliggjort eller privat overført via VOSA-tjenesten, er eneansvarlig for den person, hvorfra sådant indhold stammer fra, og at VOSA ikke hæfter for eventuelle fejl eller mangler i noget indhold. Du forstår, at VOSA ikke kan garantere identiteten af andre brugere, som du kan interagere med i løbet af brugen af VOSA-tjenesten. Derudover kan vi ikke garantere ægtheden af de data, som brugere kan give om sig selv eller forhold, de måtte beskrive.

Adgang til service

Brug af manuel eller automatiseret software, enheder eller andre processer til at “gennemgå” eller “spionerer” nogen websider indeholdt på VOSA´s websted er strengt forbudt. Du accepterer ikke at overvåge eller kopiere eller tillade andre at overvåge eller kopiere vores websider eller indholdet heri. Du må ikke offentliggøre screenshots fra vosa.dk, eksempel din VOSA ONLINE WALLET. Du accepterer også ikke at “ramme” eller på anden måde simulere udseendet eller funktionen af denne hjemmeside. Endvidere accepterer du ikke at gøre nogen handling, der forstyrrer korrekt brug af eller placerer en urimelig belastning på vores infrastruktur, herunder men ikke begrænset til uopfordret kommunikation, forsøg på at opnå uautoriseret adgang eller transmission eller aktivering af computervirus.

VOSA kommunikation

I forbindelse med at levere dine tjenester, må VOSA muligvis kommunikere med dig via e-mail (se vores privatlivspolitik for at lære mere om kommunikation). Du accepterer at modtage e-mails, der er specifikke for din konto, og som er nødvendige for den normale funktion af VOSA-tjenesten, herunder en serie af velkomst e-mails, der hjælper med at informere nye brugere om de forskellige funktioner i VOSA og de forskellige muligheder. Du accepterer også at få dit navn og/eller e-mail-adresse angivet i overskriften for visse meddelelser, som du starter via VOSA-tjenesten. Al kommunikation med VOSA er som hovedregel fortrolig, medmindre begge parter skriftligt samtykker anden aftale.

Overvågning og fuldbyrdelse

Selvom vi har ret til at overvåge aktivitet og indhold i forbindelse med brug af VOSA-tjenesten, er vi ikke forpligtet til at gøre det. VOSA har evnen til at kontrollere og aktivt overvåge indhold men garanterer ikke dets nøjagtighed, integritet eller kvalitet. Finder du noget upassende indhold på vosa.dk, så skal du kontakte vores kundeserviceafdeling for at informere os om indhold, som du finder upassende. Vi kan undersøge klager og overtrædelser af vores politikker, der kommer under vores opmærksomhed, og kan træffe enhver handling, som vi mener er passende, herunder men ikke begrænset til udstedelse af advarsler, fjernelse af indhold eller lukke konti. Men fordi situationer og fortolkninger varierer, forbeholder vi os også ret til ikke at gribe ind. Under ingen omstændigheder vil vi på nogen måde være ansvarlig for ethvert indhold, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold eller ethvert tab eller skader af enhver art som følge af brugen af, adgang til eller nægtelse af adgang til ethvert indhold på hjemmesiden.

Betaling og oprettelse

Oprettelse af en VOSA-konto koster 0,- dkk. En VOSA-konto er krævet for at have en VOSA WALLET, være medarbejder, partner eller på anden vis drage nytte af VOSA services og produkter. Betalingen for oprettelse og indmeldelse er et engangs beløb, og er gældende for oprettelse af medlemskab hos VOSA og VOSA tjenesten. Der er et måneds medlems beløb som justeres hvert år. Beløbet er 29,- dkk. Per måned og betales for 12 måneder forud. Dette beløb dækker daglig drift af servere samt sikkerhed og service. Beløbet opkræves via betaling med bankkort her på vosa.dk under Mit VOSA eller trækkes automatisk fra din VOSA online wallet. De fleste tjenester fra partnere, datterselskaber og medlemmer leveres gratis i forbindelse med medlemskabet. Det er gratis at veksle og det er gratis at oprette ubegrænset interne overførsler med VOSA online wallet som medlem. VOSA forbeholder sig retten til at opkræve betaling for transaktioner eller blockchain gebyrer og mining eller dele heraf, ændre prissætningen af, tilføje til eller afbryde VOSA-tjenesten eller en del heraf uden forudgående varsel.

Erstatning

Ved at acceptere denne brugeraftale indvilliger du i at holde VOSA, dets embedsmænd, medarbejdere, agenter, datterselskaber, associerede partnere og andre partnere skadesløs og uanset direkte, indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller eksemplariske skader som følge af: 1) din brug af VOSA-tjenesten, 2) uautoriseret adgang til eller ændring af din kommunikation med eller gennem VOSA-tjenesten eller 3) andre spørgsmål vedrørende VOSA-tjenesten. Eventuelle forretningstransaktioner, der måtte opstå mellem brugere fra deres brug af VOSA og vores tjenester, er alene ansvarlige for de involverede brugere. Uden begrænsning af de vilkår og betingelser, der fremgår af vores privatlivspolitik,

Ansvarsfraskrivelse af garantier

Du forstår og accepterer, at VOSA-tjenesten leveres “som den er” og “som tilgængelig”, og at VOSA ikke påtager sig noget ansvar for at modtage leverancer eller meddelelser om kommunikation mellem brugerne. VOSA gruppen påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller eksistensen af kommunikation mellem brugerne. VOSA FRASIGER SIG RETTEN TIL UDTRYKKELIGT AT STILLE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

VOSA GIVER INGEN GARANTI FOR AT: 1) VOSA-SERVICE FUNGERE, 2) VOSA-SERVICE ER FEJLFRI, 3) RESULTATET, DER SKAL OPFYLDES AF BRUG AF VOSA-SERVICE, VIL VÆRE NØJAGTIGT ELLER PÅLIDELIGT, 4) KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDRE MATERIALER KØBT ELLER TILEGNET AF DIG GENNEM VOSA-SERVICE VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER OG 5) NOGET MATERIAL DOWNLOADET ELLER ANDET SOM TILEGNES GENNEM ANVENDELSE AF VOSA SERVICE ER GÆLDENDE TIL DINE EGENSKABER OG RISIKO, OG AT DU VIL VÆRE ANSVARLIG FOR SKADE TIL PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, SOM RESULTATER AF DOWNLOADET AF NOGEN SÅDAN MATERIALE.

Ingen rådgivning eller oplysninger, uanset mundtlig eller skriftlig, som du får fra VOSA eller fra VOSA-tjenesten, indeholder nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet i denne brugeraftale.

Nogle juridiske forhold tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller begrænsning af samme eller udelukkelse af ansvar for hændelser eller følgeskader. Følgelig kan nogle af ovenstående begrænsninger ikke finde anvendelse på dig.

Hele aftalen

Brugeraftalen udgør hele aftalen mellem dig og VOSA og styrer din brug af VOSA-tjenesten og erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem dig og VOSA.

Ansvarsbegrænsning

DU FORSTÅR OG GODKENDER, AT VOSA I HELHED IKKE KAN ANSVARLIGGØRES FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGE SKADER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, SELV OM VOSA ER BLEVET INFORMERET OM EN SÅDAN SKADE. Nogle love i de enkelte lande tillader ikke udelukkelse af begrænsningen eller udelukkelsen af ansvar for hændelser eller følgeskader. Følgelig kan nogle af ovenstående begrænsninger ikke finde anvendelse på dig. VOSAs TOTALE KUMULATIVE SKADER OVERGÅR INGEN ERSTATNING SOM FOR OVENSTÅENDE KAN OVERSTIGE 500,- dkk.

Generelle oplysninger

VOSA-logoet og andre selskabers logoer og navne er varemærker tilhørende VOSA og dets partnere. Du accepterer ikke at vise eller bruge disse varemærker på nogen måde uden VOSA´s forudgående skriftlige tilladelse.

Brug af VOSA logoet og dets datterselskabers samt partneres logoer kan der ansøges om tilladelse til brug af ved, at gå til vores side for varemærke og brug i menuen her på www.vosa.dk.

Kontakt til VOSA gruppen

Har du nogen spørgsmål til ovenstående betingelser, skal du kontakte VOSA kundeservice.

Handelsbetingelser og vilkår for salg

  1. Anvendelsesområde

1.1 Disse betingelser og vilkår for salg (“i det efterfølgende kaldt BVS”) gælder for alle salg af varer af os uanset eventuelle modstridende, strid eller yderligere vilkår og betingelser i købsordrer eller anden kommunikation fra dig. Ingen sådan modstridende, strid eller yderligere vilkår og betingelser anses accepteret af os, medmindre og indtil vi udtrykkeligt bekræfte vores accept skriftligt.

1.2 Vi forbeholder os retten til at ændre disse BVS helst. Vi vil give dig tredive kalenderdage varsel om eventuelle ændringer ved at anbringe en meddelelse på vores hjemmeside.

  1. Tilbud, ordre og ordrebekræftelser

2.1 Alle tilbud fra os er åben for godkendelse indenfor femten kalenderdage fra udstedelsesdatoen, medmindre andet er særlig bestemt deri, og er betinget af tilstedeværelsen af ​​de varer, der tilbydes.

2.2 Ingen købsordre er bindende for os, indtil bekræftet som gennemført og faktura er modtaget skriftligt.

  1. Priser og betalingsbetingelser

3.1 Prisen for en vare skal være den som er angivet i vores ordrebekræftelse. Alle priser er eksklusive skatter, påbud og andre afgifter, Herunder, men ikke begrænset til, salg, brug, punktafgifter, værditilvækst og lignende skatter og afgifter pålagt af nogen myndighed.

3.2 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i vores ordrebekræftelse, skal betaling for varer foretages uden kompensation eller fradrag.

3.3 Hvis du undlader at betale en faktura inden syv kalenderdage efter forfaldsdatoen for betaling, kan vi suspendere levering af købsordrer eller eventuelt resterende beløb heraf til betaling sker eller opsige levering af købsordrer eller eventuelt resterende beløb heraf ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til dig inden for syv kalenderdage efter udløbet af den afdragsfri periode. Yderligere, kan vi opkræve renter fra forfaldsdatoen til datoen for betalingen med en sats på 10 % per måned. Dette skal være et supplement til, og ikke begrænsning af, andre rettigheder eller retsmidler, som vi eller kan være berettiget ved lov eller i egenkapitalen.

3.4 Ejendomsretten til leverede varer forbliver hos os og må ikke videregive til dig, indtil varerne er betalt fuldt ud. Hvis du undlader at betale en faktura inden for fjorten kalenderdage efter forfaldsdatoen for betaling, vi kan generobre de varer, som fakturaen. Du skal forsikre alle varer leveret til deres fulde nyværdi indtil ejendomsretten til varerne er overgået til dig.

3.5 Betalingsmuligheder: Der kan betales med VOSA ONLINE WALLET, VOSA DEFI WALLET, Visa, Mastercard, MobilePay, kryptovaluta via DEX(decentralized exchange), kryptovaluta via Coinpayments og efter aftale per bankoverførsel og ved modtagelse kontant.

3.6 Betalingshastighed: Ved betaling med Visa, Mastercard og Mobilepay, trækkes pengene for ordren med det samme. Ved betaling med kryptovaluta er betalingen gennemført når blockchainen har bekræftet overførslen, dette sker somregel med det samme. Ved betaling kontant er betalingen gennmført med det samme at beløbet er modtaget og varen udleveret. Betaling kontant sker ved levering efter aftale. Ved betaling per efterkrav, er vores betalingsbetingelser til enhver tid gældende for krav.

  1. Levering- og forsinket levering

4.1 Med mindre andet udtrykkeligt er angivet i vores ordrebekræftelse, er alle leverancer af varer underlagt punkt 4 i disse betingelser. Risikoen for tab eller beskadigelse af varer overgår til dig i henhold til den aftalte leveringstid.

4.2 Leveringsdatoer for varer skal være som angivet i vores ordrebekræftelse. Hvis vi undlader at levere varer inden for 45 kalenderdage fra den aftalte leveringsdato, kan du opsige den gældende købsordre helt eller delvis (ved varer som er berørt af forsinkelsen) ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse til os inden for syv kalenderdage efter udløbet af leveringsperiode.

4.3 Vi forbeholder os ret til levering i rater

  1. Accept af varer

5.1 Du skal inspicere dine varer ved modtagelsen. Du anses for at have accepteret at varene er intakte og leveret i den stand som beskrevet, medmindre skriftlig meddelelse om afvisning med angivelse af årsagerne til afvisningen er modtaget af os inden fem kalenderdage efter leveringen af ​​varen.

  1. Garanti

6.1 Vi garanterer, at ved levering og i en periode på 24 måneder fra datoen for levering varer købt i henhold hertil vil være i overensstemmelse i al væsentlighed til den gældende producents originale specifikationer for sådanne varer, og vil være fri for materialefejl i udførelse, materiale og design ved normal brug. Garantien dækker ikke skader som følge af forkert brug, uagtsom håndtering, mangel på rimelig vedligeholdelse og pleje, ulykke eller misbrug af andre end os.

6.2 For så vidt angår varer, der ikke overholder garantien, har vi begrænset vores ansvar til god service ved at tilbyde disse valg, 1. Tilbagebetaling af prisen, 2. Reparation, eller udskiftning a; forudsat, dog, at sådanne varer returneres til os, sammen med acceptabel dokumentation for køb, inden for fjorten kalenderdage efter, at du opdagede den manglende overensstemmelse. Ovenstående er service og ikke en ret og vil altid bero på VOSA´s endelige vurdering som er endelig.

6.3 Vi giver ingen anden garanti, udtrykkelige eller underforståede, for så vidt angår varer leveret i henhold hertil, og garantien udgør vores eneste forpligtelse i forbindelse med en manglende overensstemmelse af varer leveret i henhold hertil. Navnlig, Vi giver ingen garanti med hensyn til salgbarhed af leverede varer eller deres egnethed eller egnethed til et bestemt formål.

  1. Intellektuelle ejendomsrettigheder

7.1 Hvis en eller flere varer herunder leveret anses for at krænke en tredjeparts patent, brugsmodel, design, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret, og du er indskærpede fra at bruge samme grundet nye regler eller love i dit land, vil vi efter eget valg og regning, skaffe dig ret til at fortsætte med at bruge varerne; (b) erstatte varen med ikke-krænkende varer forudsat at disse erstatninger ikke medfører en væsentlig forringelse i ydeevne eller funktion; (c) ændre varerne for at gøre dem ikke-krænkende; eller (d) refundere købsprisen for varerne svarene til en rimelig mængde i forhold til allerede brug. Det foregående hedder vores eget ansvar for krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

  1. Begrænsning af ansvar

8.1 Ingen af ​​os vil være berettiget til, og ingen af ​​os er ansvarlig for, indirekte, speciel, tilfældig, følgeskader eller straffende skader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, virksomhed afbrydelses omkostninger, tabt fortjeneste, fjernelse og / eller geninstallations omkostninger, omstrukturerings omkostninger, tab af data, skade på omdømme eller tab af kunder.

8.2 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle krav baseret på vores overholdelse af designs, specifikationer eller instruktioner eller reparation, modifikation eller ændring af varer af andre end os eller anvendelse i kombination med andre varer.

  1. Force Majeure

9.1 Begge parter skal være fritaget for enhver forsinkelse eller fejl i ydeevne, hvis lidt som følge af en begivenhed eller uforudset over dens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, oprør, strejker, lockout eller andre alvorlige tvister arbejdskraft, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner eller andre naturfænomener. Når sådanne begivenheder er aftaget, parternes respektive forpligtelser genoptages. I tilfælde af afbrydelse af undskyldt parts forpligtelser fortsætter i en periode på mere end tredive kalenderdage, har parterne ret til at opsige den gældende kontrakt(s) salg, uden ansvar, med tredive kalenderdage skriftligt varsel til den anden part.

  1. Diverse

10.1 De Forenede Nationers konvention om internationale løsørekøb finder ikke anvendelse på disse BVS eller nogen salgskontrakter indgået mellem os.

10.2 Intet afkald på en bestemmelse i disse BVS udgør et afkald på nogen anden bestemmelse(s) eller af den samme bestemmelse ved en anden lejlighed. Svigt i nogen af ​​parterne til at håndhæve en bestemmelse i disse BVS må ikke udgøre et afkald på en sådan bestemmelse eller nogen anden bestemmelse(s) af disse BVS.

10.3 Skulle en bestemmelse i disse BVS holdes af en kompetent domstol for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, en sådan bestemmelse kan ændres ved en sådan domstol i overensstemmelse med lov, som gennemfører den hensigt af parterne og håndhæves, som ændret. Alle andre vilkår og betingelser i disse BVS skal forblive i fuld kraft og effekt og skal fortolkes i overensstemmelse med den ændrede bestemmelse.

10.4 Disse BVS og alle salgskontrakter indgået mellem os er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til ethvert valg af lov eller konflikt af lovbestemmelser. Eventuelle dragter, sager, der kan være nedsat ved enten af ​​os mod den anden skal udelukkende anlægges ved de kompetente domstole i Danmark, dog, uden at det berører vores ret til at bringe jakkesæt, sager, ved enhver anden ret, som ville have kompetence, hvis denne bestemmelse ikke var blevet indarbejdet i disse BVS.

Opdateret 1.Oktober 2021
Rul til toppen

Når du surfer på vosa.dk godkendes vores gældende GDPR politik og benyttelse af cookies til forbedring af brugeroplevelsen. Læs alt om vores benyttelse ved at klik her.

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk