BETINGELSER

Velkommen til brugeraftalen for VOSA gruppen, VOSA netværk og dets datterselskaber

Denne aftale beskriver de betingelser, som du kan få adgang til ved brug af vores tjenester. For at blive medlem af VOSA netværket og blive bruger af vores tjenester skal du læse og acceptere alle vilkårene i denne aftale og VOSA´s GDPR politik. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem VOSA’s privatlivspolitik og denne brugeraftale er disse betingelser at håndhæve som første prioritet. Intet i denne aftale anses for at give tredjeparts rettigheder eller fordele. Hvis du ikke accepterer at være bundet af vilkårene i denne aftale, må du ikke bruge eller have adgang til vores tjenester.

Vi forbeholder os ret til at ændre denne aftale til enhver tid og uden forudgående varsel ved at udsende ændrede vilkår på denne hjemmeside. Din fortsatte brug af VOSA-tjenesten angiver din accept af den ændrede brugeraftale.

Beskrivelse af Service

VOSA gruppen er en virksomhed som består af flere selvopbygget brands og virksomheder som primært yder services fra den finansielle branche. VOSA netværk er et internationalt netværk med en tilknyttet onlinetjeneste, der tilbyder en fælles indgang til forskellige investerings produkter på abonnements baseret form og yderligere consierge services. Med et medlemskab af VOSA netværk, tilbydes også gratis adgang til handel med værdipapirer via XCHANGE TRADER handelsplatform.  

Medlemskabsberettigelse

VOSA-netværket er ikke tilgængelig for mennesker under 18 år eller til nogen af tidligere brugere som er suspenderet eller fjernet fra systemet af VOSA af en eller anden grund. Brugere må ikke have mere end en aktiv konto. Derudover har brugere forbud mod at sælge, handle eller på anden måde overføre sin VOSA-konto til en anden part. Hvis du ikke kvalificerer dig til at blive optaget i VOSA-netværket, må du ikke bruge VOSA-tjenesten.

Brug af Service

Din brug af VOSA-tjenesten er underlagt denne brugeraftale. VOSA kan til enhver tid ekskludere og afvise en bruger fra en service uden forudgående varsel og uden at være forpligtet til at oplyse en grund. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og konto og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der sker under brug af din adgangskode eller konto med eller uden din viden. Hvis du bevidst giver brugernavn og adgangskode information til en anden person, kan dine konto privilegier midlertidigt suspenderes eller opsiges. Du accepterer straks at underrette VOSA om enhver uautoriseret brug af dit kodeord eller din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. VOSA kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skade som følge af manglende overholdelse af dette afsnit.

Opsigelse og udelukkelse

Du accepterer, at VOSA med eller uden årsag straks kan opsige din VOSA-konto og adgang til VOSA-tjenesten uden forudgående varsel. Uden at begrænse det foregående vil følgende føre til, at VOSA opsiger en brugers brug af VOSA-tjenesten: a) overtrædelser generelt af VOSA gruppen´s etiske regler eller overtrædelser af denne brugeraftale eller andre indarbejdede aftaler eller retningslinjer b) anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, c) en anmodning fra dig (selv anmodning konto sletninger), d) uventede tekniske problemer eller problemer og e) forlængede perioder med inaktivitet. Lukning af din VOSA-konto omfatter fjernelse af adgangen til alle tilbud inden for VOSA-tjenesten og kan også udelukke dig fra yderligere brug af andre selskaber under VOSA gruppen samt deres tjenester. Endvidere er du enig i, at alle opsigelser foretages efter VOSA’s eget skøn, og at VOSA ikke er ansvarlig for det tabte, slettet eller på anden vis indholdet som ikke er tilgændgligt efter en sletning.

Brugeradfærd

Du forstår og accepterer ikke at bruge VOSA netværket og dets tjenester til at:

Udøve indhold eller indlede kommunikation, der er ulovlig, injurierende, voldelig, uanstændig, diskriminerende eller på anden måde modstridende i forhold til det enkeltes lands love.
Bruge VOSA-tjenesten til ulovligt formål, herunder men ikke begrænset til sammensværgelse for at overtræde loven.
Sprede falske nyheder, efterligner en anden eller på anden vis vildleder din identitet, herunder men ikke begrænset til brugen af et pseudonym eller vildledende dine nuværende eller tidligere faglige kvalifikationer eller dine tilknytninger til en person eller enhed, tidligere eller nuværende.
Stille tilgængeligt indhold eller initiere kommunikation, der krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder.
Stille uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, “junk mail”, “spam”, “kædebreve”, “pyramideordninger” eller enhver anden form for opfordring til rådighed. Dette forbud omfatter, men er ikke begrænset til: a) at bruge VOSA invitationer til at sende beskeder til personer, der ikke kender dig, eller som det næppe vil anerkende dig som en kendt kontaktperson; b) bruge VOSA til at oprette forbindelse til personer, der ikke kender dig og derefter sende uopfordrede salgsfremmende meddelelser til de direkte forbindelser uden deres tilladelse, og c) sende meddelelser til distributionslister, nyhedsgrupperalliaser eller gruppealiaser.
Stille materiale til rådighed, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af enhver computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr.
Stjæle fra andre medlemmer af netværket eller chikanere nogen.
Forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af kommunikation, der sendes via VOSA-tjenesten.
Indsætte indhold i felter, der ikke er beregnet til det pågældende indhold. Eksempel: At angive en adresse i et navn eller et titelfelt.
Forstyrre VOSA-tjenesten eller servere eller netværk, der er forbundet med VOSA-tjenesten, eller overholde krav, procedurer, politikker eller forskrifter for netværk, der er forbundet med VOSA-tjenesten.

International brug

Ved at anerkende internetets globale karakter accepterer du at overholde alle gældende lokale regler, herunder men ikke begrænset til regler for online adfærd og acceptabelt indhold. Du accepterer specifikt at overholde alle gældende love om overførsel af tekniske data, der eksporteres fra Danmark eller det land, hvor du bor.

Oplysninger på denne hjemmeside

Under brug af VOSA-tjenesten kan brugere give oplysninger om sig selv, der kan være synlige for visse andre brugere (se vores privatlivspolitik for at få mere at vide om oplysninger indsamlet på dette websted). Du forstår, at ved at sende materiale på VOSA-webstedet eller på anden måde levere materialer til VOSA, giver du VOSA og dets partnere en royaltyfri, vedvarende, uigenkaldelig licens til at bruge disse oplysninger i forbindelse med at tilbyde VOSA-tjenesten. Desuden forstår du, at VOSA har ret til at reformatere, uddrag eller oversætte materiale, som du har indsendt. Du forstår, at al information, der er offentliggjort eller privat overført via VOSA-tjenesten, er eneansvarlig for den person, hvorfra sådant indhold stammer fra, og at VOSA ikke hæfter for eventuelle fejl eller mangler i noget indhold. Du forstår, at VOSA ikke kan garantere identiteten af andre brugere, som du kan interagere med i løbet af brugen af VOSA-tjenesten. Derudover kan vi ikke garantere ægtheden af de data, som brugere kan give om sig selv eller forhold, de måtte beskrive.

Adgang til service

Brug af manuel eller automatiseret software, enheder eller andre processer til at “gennemgå” eller “spionerer” nogen websider indeholdt på VOSA´s websted er strengt forbudt. Du accepterer ikke at overvåge eller kopiere eller tillade andre at overvåge eller kopiere vores websider eller indholdet heri. Du accepterer også ikke at “ramme” eller på anden måde simulere udseendet eller funktionen af denne hjemmeside. Endvidere accepterer du ikke at gøre nogen handling, der forstyrrer korrekt brug af eller placerer en urimelig belastning på vores infrastruktur, herunder men ikke begrænset til uopfordret kommunikation, forsøg på at opnå uautoriseret adgang eller transmission eller aktivering af computervirus.

VOSA kommunikation

I forbindelse med at levere dine tjenester, må VOSA muligvis kommunikere med dig via e-mail (se vores privatlivspolitik for at lære mere om kommunikation). Du accepterer at modtage e-mails, der er specifikke for din konto, og som er nødvendige for den normale funktion af VOSA-tjenesten, herunder en serie på af velkomst e-mails, der hjælper med at informere nye brugere om de forskellige funktioner i VOSA netværket og tjenesten. Du accepterer også at få dit navn og/eller e-mail-adresse angivet i overskriften for visse meddelelser, som du starter via VOSA-tjenesten.

Overvågning og fuldbyrdelse

Selvom vi har ret til at overvåge aktivitet og indhold i forbindelse med VOSA-tjenesten, er vi ikke forpligtet til at gøre det. Og da vi ikke gør det, og måske ikke har evnen til at kontrollere eller aktivt overvåge indhold, garanterer vi ikke dets nøjagtighed, integritet eller kvalitet. Fordi fællesskabsnormerne varierer, og individer vælger nogle gange ikke at overholde vores politikker og praksis i forbindelse med brugen af vores websted, kan du blive udsat for indhold, som du finder anstødende eller uhensigtsmæssig. Du kan kontakte vores kundeserviceafdeling for at informere os om indhold, som du finder upassende. Vi kan undersøge klager og overtrædelser af vores politikker, der kommer under vores opmærksomhed, og kan træffe enhver handling, som vi mener er passende, herunder men ikke begrænset til udstedelse af advarsler, fjernelse af indhold eller lukke konti. Men fordi situationer og fortolkninger varierer, forbeholder vi os også ret til ikke at gribe ind. Under ingen omstændigheder vil vi på nogen måde være ansvarlig for ethvert indhold, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold eller ethvert tab eller skader af enhver art som følge af brugen af, adgang til eller nægtelse af adgang til ethvert indhold på hjemmesiden.

Betaling og oprettelse

Oprettelse af en VOSA-konto koster 0,- dkk. En VOSA-konto er krævet for at være medarbejder, partner eller på anden vis drage nytte af VOSA services og produkter. Betalingen for oprettelse og indmeldelse er et engangs beløb, og er gældende for oprettelse af medlemskab hos VOSA gruppen, VOSA netværket og VOSA tjenesten. Der er et måneds medlems beløb som justeres hvert år og som betales hver den 1. ved indgangen til et nyt kvartal som gælder for 3 måneder forudbetalt medlemskab. Beløbet for nuværende er 125,- dkk. Per måned. Beløbet opkræves via faktura eller trækkes automatisk fra din konto eller tilknyttet betalingsmiddel. Visse andre tjenester fra partnere, datterselskaber og netværkets medlemmer leveres gratis i forbindelse med medlemskabet. VOSA forbeholder sig retten til at opkræve betaling for VOSA-tjenesten eller dele heraf, ændre prissætningen af, tilføje til eller afbryde VOSA-tjenesten eller en del heraf uden forudgående varsel.

Erstatning

Ved at acceptere denne brugeraftale indvilliger du i at holde VOSA gruppen, dets embedsmænd, medarbejdere, agenter, datterselskaber, associerede partnere og andre partnere skadesløs og uanset direkte, indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller eksemplariske skader som følge af: 1) din brug af VOSA-tjenesten, 2) uautoriseret adgang til eller ændring af din kommunikation med eller gennem VOSA-tjenesten eller 3) andre spørgsmål vedrørende VOSA-tjenesten. Eventuelle forretningstransaktioner, der måtte opstå mellem brugere fra deres brug af VOSA gruppen netværket og vores tjenester, er alene ansvarlige for de involverede brugere. Uden begrænsning af de vilkår og betingelser, der fremgår af vores privatlivspolitik,

Ansvarsfraskrivelse af garantier

Du forstår og accepterer, at VOSA-tjenesten leveres “som den er” og “som tilgængelig”, og at VOSA gruppen ikke påtager sig noget ansvar for at modtage leverancer eller meddelelser om kommunikation mellem brugerne. VOSA gruppen påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller eksistensen af kommunikation mellem brugerne. VOSA FRASIGER SIG RETTEN TIL UDTRYKKELIGT AT STILLE GARANTIER AF ENHVER ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

VOSA GIVER INGEN GARANTI FOR AT: 1) VOSA-SERVICE FUNGERE, 2) VOSA-SERVICE ER FEJLFRI, 3) RESULTATET, DER SKAL OPFYLDES AF BRUG AF VOSA-SERVICE, VIL VÆRE NØJAGTIGT ELLER PÅLIDELIGT, 4) KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDRE MATERIALER KØBT ELLER TILEGNET AF DIG GENNEM VOSA-SERVICE VIL LEVE OP TIL DINE FORVENTNINGER OG 5) NOGET MATERIAL DOWNLOADET ELLER ANDET SOM TILEGNES GENNEM ANVENDELSE AF VOSA SERVICE ER GÆLDENDE TIL DINE EGENSKABER OG RISIKO, OG AT DU VIL VÆRE ANSVARLIG FOR SKADE TIL PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, SOM RESULTATER AF DOWNLOADET AF NOGEN SÅDAN MATERIALE.

Ingen rådgivning eller oplysninger, uanset mundtlig eller skriftlig, som du får fra VOSA eller fra VOSA-tjenesten, indeholder nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet i denne brugeraftale.

Nogle juridiske forhold tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller begrænsning af samme eller udelukkelse af ansvar for hændelser eller følgeskader. Følgelig kan nogle af ovenstående begrænsninger ikke finde anvendelse på dig.

Hele aftalen

Brugeraftalen udgør hele aftalen mellem dig og VOSA gruppen og styrer din brug af VOSA-tjenesten og erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem dig og VOSA gruppen.

Ansvarsbegrænsning

DU FORSTÅR OG GODKENDER, AT VOSA GRUPPEN I HELHED IKKE KAN ANSVARLIGGØRES FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGE SKADER, INKLUSIVE MEN IKKE BEGRÆNSET TIL SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, SELV OM VOSA ER BLEVET INFORMERET OM EN SÅDAN SKADE. Nogle love i de enkelte lande tillader ikke udelukkelse af begrænsningen eller udelukkelsen af ansvar for hændelser eller følgeskader. Følgelig kan nogle af ovenstående begrænsninger ikke finde anvendelse på dig. VOSA GRUPPEN´S TOTALE KUMULATIVE SKADER OVERGÅR INGEN ERSTATNING SOM FOR OVENSTÅENDE KAN OVERSTIGE 500,- dkk.

Generelle oplysninger

VOSA gruppen, -logoet og andre VOSA-logoer og navne er varemærker tilhørende VOSA gruppen og dets datterselskaber. Du accepterer ikke at vise eller bruge disse varemærker på nogen måde uden VOSA´s forudgående skriftlige tilladelse.

Brug af VOSA logoet og dets datterselskabers samt partneres logoer kan der ansøges om tilladelse til brug af ved, at gå til vores side for varemærke og brug i menuen her på www.vosa.dk.

Kontakt til VOSA gruppen

Har du nogen spørgsmål til ovenstående betingelser, skal du kontakte VOSA gruppen´s kundeservice.

Opdateret 23.September 2020
Rul til toppen

Når du surfer på vosa.dk godkendes vores gældende GDPR politik og benyttelse af cookies til forbedring af brugeroplevelsen. Læs alt om vores benyttelse af cookies og opbevaring af oplysninger.

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk