VOSA´s prisliste 2017

Oplysningerne på denne side beskriver de forskellige takster for formidling, honorarer og rådgivning.
Yderligere oplysninger om priser udleveres og opbevares af din personlige VOSA agent.

Engangsgebyrer taget før, løbende og efter investering

(2017 priser for honorarer, administration, handelsomkostninger og rådgivning)

Før entré i samarbejdet

Omkostninger beskrevet i det følgende er det maksimale, der kan fratrækkes, før midlerne investeres via VOSA.
De formidlings og rådgivnings omkostninger vi tager, dækker omkostningerne til opsætning af din investering og den indledende rådgivning.
Vores formidling og rådgivnings omkostninger er inkluderet i den pris, som du køber dig ind i en fond eller investerings forening til og tegner sig for en lille del af forskellen mellem købs- og salgskursen på det underliggende værdipapir.

Lukning af konto og udtrædelse af aftale omkostninger

Der er ingen gebyrer, afgifter eller andre ophørs omkostninger forbundet med lukning af din investering, blot den lukkes efter din formidling og administrations aftale med din VOSA agent.
Ved lukning af din konto før kontrakt udløb, er der et før tid udtrædelses beløb på 1,5% af den samlet kapital, dog maksimalt 8.000,- DKK. Der er 150,- DKK per fondskode salg og et en gangs udtrædelses beløb på 2.500,- DKK per kontrakt forbundet til privat person eller virksomhed.

Løbende omkostninger

Når du investerer med VOSA, betaler du for vores rådgivning og de produkter, vi formidler.
Disse takster er lagt så du altid er garanteret den bedste pris i markedet på ÅOP. Når du indgår en aftale med VOSA, vil du modtage en personlig illustration fra din VOSA agent som beskriver, hvordan de takster gælder for dine specifikke investeringer. Din VOSA agent står altid til rådighed for dig, med detaljer om takster, før du foretager en investering, så du ikke pådrager dig nogen af ​​disse udgifter ud af det blå.

Rådgivnings honorar

Vi opkræver honorar for vores indledende rådgivning og for vores løbende rådgivning.
4,5% af din oprindelige investering vil blive brugt til at betale for indledende rådgivning og en årlig afgift på 0,5% vil blive opkrævet for den løbende rådgivning og forholdet til din rådgiver.

Takster for styring og vedligeholdelse af underliggende investeringer

Ud over honorar for rådgivning, er der udgifter til administration og vedligeholdelse af dine underliggende investeringer. Disse afhænger af hvor du vil placere dine midler og vælger at investere.

Omkostninger ved porteføljetransaktioner, handelsspreads og skat

For fonde og investeringsforeninger som investerer i aktier, er der en mægler provision, det såkaldte kurtage eller handels spread, det er den omkostning som er forbundet med handel via en markedsplads såsom NASDAQ OMX eller andre markedspladser med værdipapirer. Andre omkostninger ved investering i fonde og investeringsforeninger begrænser sig til administration.
I tilfælde af handel med aktier, er der en mægler kurtage for hver transaktion. Udover kurtage som er en naturlig handels omkostning ved investering, er der et handels spread, dette er prisforskellen mellem køb og salg ved de underliggende investeringer.
Omkostninger ved andre typer af investeringer (såsom obligationer, ETF, derivater, optioner) har ingen kurtage, i stedet er disse omkostninger en del af handlen og kaldes spread. Handels spreads varierer betydeligt afhængigt af transaktionens værdi og markedsstemning samt hvilken mægler der benyttes til handel.

Hvad er ÅOP ?

ÅOP (årlige omkostninger i procent) er et nøgletal, som viser de samlede forventede omkostninger ved at spare op via en afdeling i en investeringsforening. ÅOP giver et samlet overblik og gør det lettere at sammenligne omkostninger i forskellige investeringsafdelinger. Eventuel kurtage for at handle med investeringsbeviser er dog ikke inkluderet i ÅOP.

Hvordan beregnes ÅOP?

Administrationsomkostninger
Handelsomkostninger
Emissionstillæg
Indløsningsfradrag

VOSA´s ÅOP

Maksimalt 1,5% af investeret formue

Lad os holde et møde eller bliv kontaktet af en personlig konsulent